Duyên
Hotaru, Momoko, Kula XIV +25% ATK
Hotaru, kasumi, Duo lon +25% HP
Hotaru, Vanessa, Mian +25% ATK

Duyên ngầm

Kỹ năng

Tăng sát thương và kháng sát thương độc chiêu bản thân. Bản thân tăng vĩnh viễn 20% công, 35% sát thương và kháng sát thương. Mỗi khi đối phương hành động, bản thân chuyển tư thế “Lý Yến”: tăng 50% tỷ lệ đỡ đòn và 30% kháng chí mạng bản thân, khi bản thân bị trúng tuyệt kĩ của đối phương, sử dụng độc chiêu để phản công lại kẻ đã tấn công, tối đa 3 lần mỗi lượt. Sau khi phản công 5 lần, bản thân miễn nhiễm với giảm nộ trong 1 lượt. Đến lượt tiếp theo của bản thân, sẽ chuyển sang tư thế “Yến vân Thập Lục thủ”. “Yến vân Thập Lục Thủ”: tăng 40% tỉ lệ chí mạng và 30% xuyên đỡ đòn bản thân. Khi vào trận, bản thân tăng 20% kháng sát thương trong 1 lượt. Nếu bản thân đứng hàng trước, tăng thêm 20% KST tuyệt kỹ và 10% KST, đồng thời nhận hiệu ứng Kháng Bại huyết. Nếu bản thân đứng hàng sau, tăng 30% ST tuyệt kỹ, giảm số lần phản công để chuyển tư thế “Yến vân Thập Lục Thủ” còn 3 lần. Khi nhận sát thương chí tử, bản thân lập tức xóa mọi hiệu ứng bất lợi (kể cả Hóa đá), phản công lại mục tiêu đã gây sát thương chí tử lên bản thân (không tính vào giới hạn số lần phản công trong lượt, có tính vào số lượt phản công để chờ trạng thái “Yến vân Thập Lục thế”). Lần phản công này cướp 30% HP và 200 nộ của mục tiêu. Có thể thi triển tối đa 2 lần mỗi trận. Nếu là solo 1v1, chỉ thi triển 1 lần duy nhất.
Bản thân tăng vĩnh viễn 25% công, 40% sát thương và kháng sát thương. Mỗi khi đối phương hành động, bản thân chuyển tư thế “Lý Yến”: tăng 60% đỡ đòn và 40% kháng chí mạng bản thân, khi bản thân bị trúng. Tuyệt kĩ của đối phương, sử dụng độc chiêu để phản công lại kẻ đã tấn công, tối đa 3 lần mỗi lượt. Sau khi phản công 5 lần, bản thân miễn nhiễm với giảm nộ trong 1 lượt. Đến lượt tiếp theo của bản thân, sẽ chuyển sang tư thế “Yến vân Thập Lục thủ”. “Yến vân Thập Lục Thủ”: tăng 48% tỉ lệ chí mạng và 40% xuyên đỡ đòn bản thân. Lần đầu phản công tăng 60% tỷ lệ miễn khống. Khi vào trận, bản thân tăng 30% kháng sát thương trong 1 lượt. Nếu bản thân đứng hàng trước, tăng thêm 35% kháng sát thương tuyệt kỹ và 20% kháng sát thương, đồng thời nhận hiệu ứng kháng bại huyết. Nếu bản thân đứng hàng sau, tăng 45% sát thương tuyệt kỹ, giảm số lần phản công để chuyển tư thế “Yến vân Thập Lục Thủ” còn 2 lần. Khi nhận sát thương chí tử, bản thân lập tức xóa mọi hiệu ứng bất lợi (kể cả Hóa đá), phản công lại mục tiêu đã gây sát thương chí tử lên bản thân (không tính vào giới hạn số lần phản công trong lượt, có tính vào số lượt phản công để chờ trạng thái “Yến vân Thập Lục thế”). Lần phản công này cướp 40% HP và 300 nộ của mục tiêu, tạo cho bản thân 1 khiên với độ bền bằng 10% HP tối đa. Có thể thi triển tối đa 2 lần mỗi trận. Nếu là solo 1v1, chỉ thi triển 1 lần duy nhất.

Tấn công đơn mục tiêu, giảm 100 nộ của hắn. Tăng 30% hiệu quả hồi phục cho toàn bộ đồng minh. Tăng 7% tỷ lệ sát thương bản thân (duy trì hết trận, cộng dồn tối đa 3 lần). Tăng 30% sát thương nếu mục tiêu là võ sĩ Vệ Ở mỗi tư thế, hoạt ảnh độc chiêu sẽ khác nhau, nhận được buff sau ở mỗi tư thế: “Lý Yến”: chuyển độc chiêu “Tiền tảo Yến Vũ”, hồi 20% HP đã mất cho đồng minh có % HP thấp nhất “Yến Vân Thập Lục Thủ”: chuyển độc chiêu “Yến Vũ Cước”, nhân đôi sát thương, giảm 150 nộ mục tiêu
Tấn công đơn mục tiêu, tăng 30% tỷ lệ hồi phục đồng minh (không thể hóa giải). Tăng bản thân 10% sát thương trong 1 lượt (cộng dồn 3 lần). Tăng 50% sát thương lên võ sĩ vệ, gây thêm sát thương bằng 15% HP tối đa (bỏ qua miễn khống). Giảm 100 nộ, đòn đánh không gây hồi nộ.
Swallow Defense: Hồi phục 30% HP cho bản thân và đồng minh thấp máu nhất. Tăng 30% sát thương đòn đánh.
Swallow Sixteen Hands: Sát thương đòn đánh tăng gấp đôi, giảm 200 nộ và 20% tốc độ hồi nộ (bỏ qua miễn khống).

Tấn công một hàng ngang, bản thân tăng 20% công thủ và tỉ lệ khống chế. Có 50% tỉ lệ gây câm lặng một kẻ địch ngẫu nhiên trong 2 lượt. Giảm 20% KST độc chiêu của hàng ngang trúng chiêu trong 1 lượt, bỏ qua miễn khống. Bản thân tăng 25% tỉ lệ tung độc chiêu trong 2 lượt, có thể cộng dồn 2 lần. Giúp một đồng minh có thể thi triển độc chiêu trong lượt này (ưu tiên bản thân)Hồi 10% HP tối đa cho toàn bộ đồng minh.
Tấn công một hàng ngang, bản thân tăng 30% công thủ và tỉ lệ khống chế. Có 70% tỉ lệ gây câm lặng một kẻ địch ngẫu nhiên trong 2 lượt. Giảm 30% KST độc chiêu của hàng ngang trúng chiêu trong 1 lượt, bỏ qua miễn khống, không thể giải trừ. Bản thân tăng 25% tỉ lệ tung độc chiêu trong 2 lượt, có thể cộng dồn 3 lần. Giúp một đồng minh có thể thi triển độc chiêu trong lượt này (ưu tiên bản thân). Hồi 15% HP tối đa cho toàn bộ đồng minh, hồi thêm 10% HP tối đa cho đồng minh có HP thấp nhất. Trong lượt này, khi bản thân tung độc chiêu, gây thêm 30% ST lên hàng ngang địch bị trúng tuyệt kĩ, không gây hồi nộ.
Tấn công đơn thể, bản thân tăng 35% công thủ và tỉ lệ khống chế, 60% tỉ lệ xuyên giáp , giảm 500 nộ của mục tiêu chính và gây thêm 60% sát thương lan cho kẻ địch cùng hàng. Có 80% tỉ lệ gây câm lặng một kẻ địch ngẫu nhiên trong 2 lượt. Giảm 35% kháng sát thương độc chiêu (bỏ qua miễn khống, không thể hóa giải, 1 lượt). Bản thân tăng 25% tỉ lệ tung độc chiêu trong 2 lượt, có thể cộng dồn 3 lần. Giúp một đồng minh có thể thi triển độc chiêu trong lượt này (ưu tiên bản thân). Hồi 20% HP tối đa cho toàn bộ đồng minh, hồi thêm 10% HP tối đa cho đồng minh có % HP thấp nhất. Tăng 40% tỉ lệ tung perfect. Mỗi lần sử dụng độc chiêu gây thêm 30% sát thương cho mục tiêu (sát thương không gây hồi nộ). Nếu Hotaru ở hàng trên, nhận thêm kháng chí tử (mỗi trận kích hoạt 1 lần). Nếu Hotaru ở hàng sau hoặc chỉ còn 1 mình, đòn đánh có thể xóa buff của mục tiêu.

Author Pink Pig
Published
Categories Thông tin võ sĩ
Views 6061

Comments

No Comments

Leave a Reply