Hồn lực 5 mang lại sự phong phú, đa dạng trong lối chơi, cách xây dựng đội hình. Sau khi nâng max (lvl 20) 4 hồn lực của võ sĩ, võ sĩ đó sẽ được mở khóa hồn lực 5. Tùy vào cách chơi và đặc thù của mỗi võ sĩ, hãy lựa chọn loại hồn lực sao cho phù hợp!

1 sao: Khi Hp dưới 40%, mỗi lượt hồi lại 8%HP
2 sao: Mỗi lượt tăng 5% kháng sát thương, tối đa 20%
3 sao: Khi HP dưới 40%, mỗi lượt hồi lại 12% HP và giải hiệu ứng (trừ hóa đá)
4 sao: Mỗi lượt tăng 40% sát thương tuyệt kĩ, tối đa 100%
5 sao: HP càng thấp, sát thương càng cao, tối đa 50%
1 sao: Chỉ được sử dụng bởi võ sĩ Đả và Kĩ. Hấp thụ 10% phản đòn từ đồng minh xung quanh
2 sao: Đòn đánh thường và độc chiêu gây hiệu ứng “Chảy máu” kéo dài 1 lượt (giảm 10% HP và 70% khả năng hồi phục
3 sao: Khi còn dưới 50% HP, hút 30% HP từ 1 kẻ địch ngẫu nhiên có lượng HP hơn 30% (kích hoạt 3 lần 1 trận)
4 sao: Gấp đôi lượng hấp thụ phản dòng của đồng minh xung quanh. Tuyệt kĩ gây hiệu ứng “Chảy máu” kéo dài 2 lượt (giảm 10% HP mỗi lượt và 50% khả năng hồi phục)
5 sao: Sau khi chết, giảm 15% công thủ và gây hiệu ứng “Chảy máu” cho toàn địch trong 2 lượt (không thể hóa giải)
1 sao: Tăng 10% thủ, giảm 20% sát thương. Mỗi lượt triệu hồi 2 “Linh hồn” ám 2 kẻ địch ngẫu nhiên. Nhưng kẻ bị ám cũng tăng 10% thủ và giảm 20% sát thương
2 sao: Tăng 10% kháng sát thương tuyệt kĩ và giảm 20% sát thương tuyệt kĩ
3 sao: Giảm 20% miễn khống chế. Nếu bị khống chế sẽ phản khống chế lên kẻ bị ám
4 sao: Xóa buff của Devil fightersoul sẽ tăng 50% đối với võ sĩ Đả và Kĩ. Tăng thêm 50% đối với Vệ
5 sao: Mỗi lượt hồi 10% HP. Khi nhận sát thương chí tử, phản lại 50% sát thương đó cho kẻ bị ám
1 sao: Khi bắt đầu trận đấu, giảm 8% kháng sát thương và thủ của võ sĩ nam phe địch
2 sao: Sử dụng độc chiêu lên võ sĩ nam, có 50% giảm 200 nộ
3 sao: Ở lượt 3, ngẫu nhiên 1 võ sĩ nhận full nộ
4 sao: Khi vào trận, mỗi võ sĩ nữ trong đội hình sẽ tăng 5% sát thương (tối đa 20%)
5 sao: Ở lượt 3, ngẫu nhiên 2 võ sĩ nhận full nộ, tăng 20% sát thương và kháng sát thương trong 1 lượt
1 sao: Bắt đầu trận đấu, giảm 8% tỷ lệ chí mạng hàng trước phe địch, 16% tỷ lệ chí mạng hang sau phe địch trong 2 lượt
2 sao: Trong 2 lượt đầu, giới hạn sát thương nhận vào không quá 40% HP
3 sao: Giải hiệu ứng khống chế
4 sao: Tử lượt 3, giới hạn sát thương nhận vào không quá 30% HP, tăng 20% tỷ lệ chí mạng và đỡ đòn
5 sao: Khi nhận hiệu ứng khống chế, hồi lại 8% HP mỗi lượt có thể kích hoạt 2 lần
1 sao: Khi sử dụng tuyệt kĩ hoặc độc chiêu, giảm 20% sát thương, tăng 10% sát thương nhận vào của mục tiêu
2 sao: Giảm 8% thủ toàn địch (12% cho hàng trước)
3 sao: Ở lượt lẻ, gây hiệu ứng khống chế cho 1 kẻ địch ngẫu nhiên
4 sao: Mỗi lượt, xóa buff của 1 kẻ địch nhẫu nhiên
5 sao: Sử dụng tuyệt kĩ khiến mục tiêu rơi vào trạng thái “Ảo” (giảm 100% tỷ lệ chí mạng và đỡ đòn trong 2 lượt). Nếu tuyệt kĩ tấn công nhiều hơn 2 mục tiêu, thì chỉ có 2 mục tiêu bị dính “Ảo”. Hiệu ứng này không thể giải
1 sao: Tăng 20% tỷ lệ độc chiêu và 20% sát thương độc chiêu
2 sao: Khi sử dụng độc chiêu, gây hiệu ứng “Cắt” giảm 8% HP mỗi lượt, tồn tại vĩnh viên, có thể giải)
3 sao: Sau khi sử dụng tuyệt kĩ, có 50% tỷ lệ sử dụng tuyệt kĩ tiếp ( chỉ kích hoạt mỗi lượt 1 lần), sát thương chỉ bằng 50% lần sử dụng tuyệt kĩ đầu và không thể hồi nộ trong lượt này
4 sao: Đánh thường cũng có thể gây hiệu ứng “Cắt” (giảm 12% HP và không thể giải)
5 sao: Có tỷ lệ sử dụng tiếp tuyệt kĩ, gây 75% sát thương và không bị khóa thanh nộ. Nếu mục tiêu không bị hạ gục, giảm 15% thủ và kháng sát thương của 2 kẻ địch ngẫu nhiên
1 sao: Sau khi chết, giảm 50% công thủ của kẻ kết liễu trong 2 lượt, không thể hóa giải
2 sao: Sau khi chết, giảm 200 nộ 2 kẻ địch ngẫu nhiên
3 sao: Sau khi chết, hồi 20-40% HP cho toàn bộ đồng minh. Càng ít võ sĩ HP hồi lại càng nhiều
4 sao: Sau khi chết, giảm 20% tỷ lệ chí mạng và đỡ đòn của võ sĩ hàng trước phe địch trong 2 lượt, không thể hóa giải
5 sao: Sau khi chết, giảm 20% tỷ lệ chí mạng và lực chí mạng của võ sĩ hàng sau phe địch trong 2 lượt, không thể hóa giải
1 sao: Ở lượt lẻ, “Hóa nhỏ” 1 kẻ địch ngẫu nhiên (giảm 15% thủ, sát thương và kháng sát thương trong 1 lượt)
2 sao: Tăng 15% tỷ lệ chí mạng của bản thân cho đến hết trận
3 sao: Tăng 30% hiệu quả của “Hóa nhỏ”
4 sao: Đánh thường và độc chiêu tăng 60% sát thương lên võ sĩ bị hiệu ứng “Hóa nhỏ”
5 sao: Kể từ lượt thứ 3, nhận hiệu ứng “Hóa thần” tăng 20% công, thủ, sát thương và kháng sát thương, hồi lại 30% HP
1 sao: Nhận Hỏa tộc, tăng 10% kháng sát thương và tỷ lệ phản đòn, miễn nhiễm với thiêu đốt và thiêu hồn
2 sao: Tuyệt kĩ và độc chiêu sẽ đốt 8% HP tối đa và giảm 200 nộ của 2 mục tiêu, có nhiều hơn 2 mục tiêu sẽ đốt ngẫu nhiên 2 mục tiêu
3 sao: Tăng 20% tỷ lệ kháng chí mạng và sát thương độc chiêu cho võ sĩ lửa
4 sao: Giảm 200 nộ và 50% tỷ lệ hồi phục, đốt 8% HP tối đa (1 lượt)
5 sao: Mỗi võ sĩ hệ hỏa trong sân, tăng 8% tỷ lệ chí mạng (tối đa 24%), 4% lực chí mạng (tối đa 12%) cho các võ sĩ hệ hỏa
P/s: Hồn lực này chỉ có thể sử dụng bởi các võ sĩ không thuộc tộc Kusanagi (Kyo, Kyo NESTS, Flame Kyo)
1 sao: Khi bị tấn công, kẻ tấn công bị giảm 30% sát thương và kháng sát thương (2 lượt, không thể hóa giải, bỏ qua miễn khống, không thể cộng dồn, vô hiệu khi bản thân có khiên)
2 sao: Khi bị tấn công, kẻ tấn công bị giảm 20% công, thủ (2 lượt, bỏ qua miễn khống, không thể hóa giải, không thể cộng dồn, vô hiệu khi bản thân có khiên). Hiệu quả gấp đôi khi chịu sát thương chí mạng, đồng thời giảm 30% tỷ lệ chí mạng và lực chí mạng của mục tiêu (1 lượt, bỏ qua miễn khống, không thể hóa giải, không cộng dồn)
3 sao: Khi bị tấn công, kẻ tấn công nhận hiệu ứng “Lang linh” (giảm 50% tốc độ hồi nộ và 60% tỷ lệ chữa trị, bỏ qua miễn khống, không thể hóa giải). Hiệu ứng “Lang linh” sẽ biến mất khi phe ta tấn công vào mục khi ở lượt ta. Nếu không có ai tấn công, hiệu ứng tiếp tục tồn tại
4 sao: Khi hiệu ứng “Lang linh” biến mất, giảm 150 nộ, xóa hiệu ứng xấu cho người sở hữu hồn lực “Wolves Soul” và “Sheep Soul”. Nếu phe ta có người sử dụng “Sheep Sounl”, sẽ giảm thêm nộ của minh tiêu (lượng nộ giảm thêm bằng cấp sao của hồn “Sheep Soul” *20)
5 sao: Mỗi lượt, “Wolves Soul” sẽ kích hoạt lên 1 mục tiêu. Mỗi khi mục tiêu bị tiêu diệt, sẽ giảm ngẫu nhiên 400 nộ cho kẻ địch xung quanh, 30% công và thủ (2 lượt, bỏ qua miễn khống, không thể hóa giải). Nếu phe ta có người sử dụng “Sheep Soul” hiệu quả được cường hóa, khi “Sheep Soul” đạt 3 sao, hiệu quả kích hoạt tăng lên 2 người, và “Sheep Soul” đạt 5 sao, hiệu quả kích hoạt tăng lên 3 người
P/s: Khi bắt đầu trận đấu. Nếu bên ta có 2 hồn “Wolves Soul” và “Sheep Soul” cùng tồn tại, sẽ kích hoạt kết giới linh hồn lên phe ta. Kích hoạt khi máu của võ sĩ dưới 80%, sẽ giới hạn sát thương không quá 30% HP (1lượt). Cấp sao “Sheep Soul” càng cao, sát thương nhận vào càng ít
1 sao: Khi có võ sĩ phe ta bị hạ gục, tăng 20% kháng sát thương độc chiêu và kháng sát thương tuyệt kĩ cho toàn đội (2 lượt, chết càng nhiều hiệu quả lại tăng cao, không thể hóa giải)
2 sao: Khi địch có võ sĩ hạ gục, giảm toàn địch 10% kháng sát thương độc chiêu và kháng sát thương tuyệt kĩ (2 lượt, chết càng nhiêu hiệu quả lại tăng cao, không thể hóa giải)
3 sao: Khi võ sĩ sở hữu hồn lực bị không chế, vào đầu mỗi lượt hồi 10% HP cho 1 võ sĩ phe ta (trừ bản thân), mỗi lượt phe địch hồi 5% HP cho 1 võ sĩ phe ta (trừ bản thân). Khi có “Wolves Soul” trong trận, lượng hồi phục tăng lên 50%
4 sao: Khi bên địch bị võ sĩ bị hạ, ngẫu nhiên 1 võ sĩ phe ta được phù hộ, võ sĩ được phù hộ tăng 40% kháng sát thương (2 lượt), đồng thời có khả năng hồi sinh với lượng HP nhất định, kế thừa lượng nộ trước khi bị hạ (hiệu quả không tác dụng lên võ sĩ có khả năng hồi sinh hoặc đã được phù hộ). Khi có hồn “Wolves Soul” trong trận, lượng hồi phục được gia tăng (lượng HP hồi thêm bằng cấp sao “Wolves Soul” *5% HP)
5 sao: Bắt đầu trận đấu, áp dụng “Sự trở lại của Cừu thần”. Người sử hữu hồn lực sẽ hồi 50% HP đã mất và tăng 30% siêu kháng sát thương cho tất cả võ sĩ đứng xung quanh (2 lượt, không thể hóa giải). Nếu có hồn “Wolves Soul” trong trận, ngẫu nhiên 1 võ sĩ xung quanh được hồi 20% HP, “Wolves Soul” đạt 3 sao sẽ giúp 1 người đứng xung quanh hồi HP, đạt 5 sao sẽ thêm 1 người đứng xung quanh hồi HP. Khi bản thân bị hà gục, tất cả hiệu quả được gấp gôi, đồng thời lượng siêu kháng sát thương sẽ tăng cho toàn bộ phe ta
P/s: Khi có 2 hồn “Sheep Soul” và “Wolves Soul” xuất hiện trong trận, giúp phe ta nhận hiệu quả “Hồi phục” chuyển đổi 30% sát thương độc chiêu thành HP cho bản thân
1 sao: Khi bị tấn công nhiều hơn 2 người, thêm hiệu ứng “Tàn” cho ngẫu nhiên 1 trong 2 mục tiêu (giảm 50% tỷ lệ hồi phục, giảm 150 nộ  trong 2 lượt, không thể gây thêm hiệu ứng cho mục tiêu đang có “Tàn” và “Vụn”. Sau khi hiệu ứng “Tàn” hết hoặc bị giản, hiệu ứng “Tàn” sẽ chuyển thành “Vụn” 1 lượt (Giảm mục tiêu 80% tỷ lệ hồi phục và 40% tốc độ hồi nộ, bỏ qua miễn không và không thể hóa giải)
2 sao: Mục tiêu dính hiệu ứng “Tàn” giảm 30% sát thương và kháng sát thương độc chiêu. Và giảm các mục tiêu xung quanh người bị dính hiệu ứng “Lụi”, mục tiêu chính giảm 50% tỷ lệ tung độc chiêu (1 lượt), không thể hóa giải, bỏ qua miễn khống
3 sao: Khi bị tấn công (không tính phản công), nếu trên sân có hiệu ứng khống chế (choáng, đóng băng, câm lặng, hóa đá, khiêu khích) ngẫu nhiên 1 võ sĩ bị giảm 300 nộ ưu tiên kẻ có nhiều nộ (1 lần mỗi lượt). Nếu mục tiêu là võ sĩ dị giới sẽ giảm thêm 70% tốc độ hồi nộ trong 2 lượt (bỏ qua miễn khống, không thể hóa giải)
4 sao: Mục tiêu dính hiệu ứng “Tàn” giảm 30% sát thương tuyệt kĩ và kháng sát thương tuyệt kĩ trong 2 lượt. Giảm các mục tiêu xung quanh người bị dính hiệu ứng “Lụi”, mục tiêu chính giảm 30% công thủ, không thể hóa giải, bỏ qua miễn khống
5 sao: Hiệu quả giảm nộ ở 3 sao tăng thêm 50% và gây tác dụng thêm 1 mục tiêu. Nếu mục tiêu là võ sĩ dị giới, khóa thanh nộ trong 2 lượt (bỏ qua miễn khống, không thể hóa giải)
P/s: Nakoruru, Haohmaru, Ukyo Tachibana
1 sao:
2 sao:
3 sao: 
4 sao: 
5 sao:

Số nguyên liệu để nâng cấp lên 5 sao cho hồn lực 5: Xem ở đây.

Published
Categories Tính năng
Views 23834

Comments (4)

 • 25/06/2020 at 1:58 Chiều Reply
  Like!! I blog quite often and I genuinely thank you for your information. The article has truly peaked my interest.
 • Chủ hộ
  18/09/2020 at 11:54 Chiều Reply
  Lv bao nhiêu thì mở hồn lực 5
 • 24/11/2020 at 11:15 Sáng Reply
  Hồn 5 tốn kém ghê
 • Nông dân
  27/09/2021 at 10:48 Chiều Reply
  Ở phần 3s là khi bị không chế sẻ hồi 10% hp cho (the rest of fighter on own side) nghỉa là hồi 10% ho cho toàn bộ tướng phe của mình, ko phải 1 vỏ sỉ bạn nhé

Leave a Reply