Duyên

Geese, Mr. Big, Krauser +25% HP

Geese, Goenitz, Yamazaki +25% ATK

Geese, Billy, Terry, Andy, Ryo +25% HP

Duyên ngầm

Rugal, Yashiro Thổ, Billy

Kỹ năng

Tăng KST tuyệt kỹ bản thân. Nếu phe ta có ít nhất 3 võ sĩ TC 14+, tăng 10% KST tuyệt kỹ toàn đội.
Tăng KST tuyệt kỹ bản thân. Nếu phe ta có ít nhất 3 võ sĩ TC 14+, tăng 10% KST tuyệt kỹ toàn đội, tăng 20% KST tuyệt kỹ bản thân.

Tấn công đơn mục tiêu, 20% tỷ lệ choáng, tăng 60% ST lên võ sĩ Đả. Nếu mục tiêu là thành viên băng xã hội đen (Geese, Billy, Ryuji, Krauser, Mr. Big), Tăng thêm 60% ST.
Tấn công đơn mục tiêu, 20% tỷ lệ choáng, tăng 60% ST lên võ sĩ Đả. Nếu mục tiêu là thành viên băng xã hội đen (Geese, Billy, Ryuji, Krauser, Mr. Big), Tăng thêm 60% ST. Nếu phe địch nhiều hơn 4 võ sĩ, tăng 15% ST.

Tấn công toàn bộ địch, bản thân nhận hiệu ứng “Khổng lồ hóa” (Hồi 15% HP tối đa bản thân, tăng 20% DEF, KST, chắc chắn tung độc chiêu lượt kế). Nếu phe địch chỉ còn 1 người, tăng gấp 3 lần ST lên mục tiêu đó.
Tấn công toàn bộ địch, bản thân nhận hiệu ứng “Khổng lồ hóa” (Hồi 20% HP tối đa bản thân, tăng 20% DEF, KST, tăng 90% kháng khống chế, chắc chắn tung độc chiêu lượt kế). Nếu phe địch chỉ còn 1 người, tăng gấp 3 lần ST lên mục tiêu đó.
Tấn công toàn bộ địch, bản thân nhận hiệu ứng “Khổng lồ hóa” (Hồi 20% HP tối đa bản thân, tăng 20% DEF, KST, tăng 90% kháng khống chế, tăng 15% KST tuyệt kỹ, chắc chắn tung độc chiêu lượt kế). Giảm 15% tỷ lệ khống chế của 3 mục tiêu ngẫu nhiên phe địch. Nếu phe địch còn ít hơn 4 võ sĩ, biến chiêu, tấn công đơn mục tiêu, tăng gấp 3 lần ST lên mục tiêu đó.

Published
Categories Thông tin võ sĩ
Views 1828

Comments (1)

Leave a Reply