Duyên

Flame Kyo, Shun’ei, Ash + 25% ATK

Flame Kyo, Shingo, Saisyu +25% ATK

Flame Kyo, Kyo, Kyo NESTS +25% ATK

Duyên ngầm

 

Kỹ năng

Tăng CHST cho hàng trước và KST cho hàng sau phe ta. Trong võ đài 1 vs 1, nhận cả CHST và KST. Nếu có Instinct Iori trong đội hình, hiệu quả giảm một nửa. Đầu mỗi lượt, hồi 10% HP cho 1 đồng minh ngẫu nhiên chưa đầy máu. Kể từ lượt 2, hồi 100 nộ cho 1 võ sĩ chưa đầy nộ phe ta. Hiệu quả hồi máu, hồi nộ giảm 1 nửa trong võ đài 1 vs 1. Trong “Sàn lửa”, tăng 20% ATK, DEF bản thân. Khi bắt đầu trận, nếu phe ta có 3/4 loại hồn lực (rắn, gấu, hổ, rùa), Flame Kyo sẽ nhận hiệu quả của hồn lực còn thiếu. Nếu phe ta đủ 4 loại hồn lực, Flame Kyo sẽ nhận hiệu quả của hồn hư vô và 1 phần hiệu quả của cả 4 hồn lực kia, miễn nhiễm khống chế lượt 1. Sau khi xác định được hồn lực của Flame Kyo, tăng 30% KST tuyệt kỹ cho toàn đội trong 2 lượt (không cộng dồn nội tại của Crazy Iori).
Tăng CHST cho hàng trước và KST cho hàng sau phe ta. Trong võ đài 1 vs 1, nhận cả CHST và KST. Nếu có Instinct Iori trong đội hình, hiệu quả giảm một nửa. Đầu mỗi lượt, hồi 10% HP cho 1 đồng minh ngẫu nhiên chưa đầy máu. Kể từ lượt 2, hồi 100 nộ cho 1 võ sĩ chưa đầy nộ phe ta. Hiệu quả hồi máu, hồi nộ giảm 1 nửa trong võ đài 1 vs 1. Miễn nhiễm các hiệu ứng lửa. Trong “Sàn lửa”, tăng 20% ATK, DEF bản thân. Nếu phe địch chỉ còn 1 mục tiêu, kích hoạt “Sàn lửa” sau khi tuyệt kỹ bất kể mục tiêu là ai. Khi bắt đầu trận, nếu phe ta có 3/4 loại hồn lực (rắn, gấu, hổ, rùa), Flame Kyo sẽ nhận hiệu quả của hồn lực còn thiếu. Nếu phe ta đủ 4 loại hồn lực, Flame Kyo sẽ nhận hiệu quả của hồn hư vô và 1 phần hiệu quả của cả 4 hồn lực kia, miễn nhiễm khống chế lượt 1. Sau khi xác định được hồn lực của Flame Kyo, tăng 35% KST tuyệt kỹ cho toàn đội trong 2 lượt (không cộng dồn nội tại của Crazy Iori). Tăng 10% lực chí mạng và xuyên đỡ đòn cho toàn đội nếu uy lực cao hơn, tăng 10% đỡ đòn và kháng chí mạng cho toàn đội nếu uy lực thấp hơn.
Tấn công đơn mục tiêu, không thể đỡ đòn hoặc chống cự, có 50% tỷ lệ choáng. Gây hiệu ứng “Hỏa thần” (giảm 8% HP mỗi lượt, giảm 50% khả năng hồi phục, 2 lượt, không gây hồi nộ). Tăng 30% phản đòn và hút máu bản thân. Trong “Sàn lửa”, “Thần hỏa” được cường hóa thành “Ngọn lửa diệt quỷ” (Giảm 16% HP mỗi lượt).
Tấn công đơn mục tiêu, không thể đỡ đòn hoặc chống cự, có 50% tỷ lệ choáng. Gây hiệu ứng “Hỏa thần” (giảm 8% HP mỗi lượt, giảm 50% khả năng hồi phục, 2 lượt, không gây hồi nộ). Tăng 30% phản đòn và hút máu bản thân. Trong “Sàn lửa”, “Thần hỏa” được cường hóa thành “Ngọn lửa diệt quỷ” (giảm 16% HP mỗi lượt). Tùy vào hiệu quả hồn lực mà Flame Kyo đang nhận mà nhận thêm các buff tương ứng trong 2 lượt: Hổ tăng 20% tỷ lệ chí mạng bản thân. Gấu tăng 20% tốc độ hồi nộ bản thân. Rắn tăng 5% hút máu của đánh thường và độc chiêu bản thân. Rùa tăng 20% khả năng hồi phục. Hư vô tăng 50% ST.

Tấn công hàng 2 người, giảm 200 nộ, 90% tốc độ hồi nộ và gây hiệu ứng “Thần hỏa” lên mục tiêu. Tăng 20% CHST và KST bản thân (2 lượt). Giải hiệu ứng khống chế cho 1 võ sĩ phe ta. Nếu phe địch có các trùm cuối hoặc những kẻ phản diện, kích hoạt “Sàn lửa”, tất cả các hiệu ứng “Thần hỏa” được cường hóa thành “Ngọn lửa diệt quỷ”. Khi “Ngọn lửa diệt quỷ” hết thời hạn hoặc được hóa giải bởi 1 kẻ khác không phải Flame Kyo, giảm 20% CHST và KST của mục tiêu (2 lượt). Nếu tấn công vào mục tiêu là Trùm cuối hoặc thuộc phe phản diện thì sẽ cùng Instinct Iori tung tuyệt kỹ mới.
Tấn công hàng 2 người, giảm 300 nộ, 90% tốc độ hồi nộ và gây hiệu ứng “Thần hỏa” lên mục tiêu. Tăng 30% CHST và KST bản thân (2 lượt). Giải hiệu ứng khống chế cho 1 võ sĩ phe ta. Nếu phe địch có các trùm cuối hoặc những kẻ phản diện, kích hoạt “Sàn lửa”, tất cả các hiệu ứng “Thần hỏa” được cường hóa thành “Ngọn lửa diệt quỷ”. Khi “Ngọn lửa diệt quỷ” hết thời hạn hoặc được hóa giải bởi 1 kẻ khác không phải Flame Kyo, giảm 20% CHST và KST của mục tiêu (2 lượt). Nếu tấn công vào mục tiêu là Trùm cuối hoặc thuộc phe phản diện thì sẽ cùng Instinct Iori tung tuyệt kỹ mới.
Tấn công hàng 2 người, giảm 300 nộ, 100% tốc độ hồi nộ và gây hiệu ứng “Thần hỏa” lên mục tiêu. Tăng 35% CHST và KST bản thân (2 lượt). Giải hiệu ứng khống chế cho 1 võ sĩ phe ta. Nếu phe địch có các trùm cuối hoặc những kẻ phản diện, kích hoạt “Sàn lửa”, tất cả các hiệu ứng “Thần hỏa” được cường hóa thành “Ngọn lửa diệt quỷ”. Khi “Ngọn lửa diệt quỷ” hết thời hạn hoặc được hóa giải bởi 1 kẻ khác không phải Flame Kyo, giảm 20% CHST và KST của mục tiêu (2 lượt). Nếu tấn công vào mục tiêu là Trùm cuối hoặc thuộc phe phản diện thì sẽ cùng Instinct Iori tung tuyệt kỹ mới. Trong “Sàn lửa”, đòn đánh thường và độc chiêu của Flame Kyo lên các võ sĩ đang dính “Ngọn lửa diệt quỷ” sẽ gây thêm 30% ST và xóa hiệu ứng có lợi của mục tiêu.

Published
Categories Thông tin võ sĩ
Views 6577

Comments (1)

  • Sova
    13/10/2020 at 6:45 Chiều Reply
    Có qui luật nào để kích hoạt combo của flame kyo với instinct iori ko ad ? Chứ mình tung tuyệt kỹ vô mấy con trong điều kiện r mà ko kích hoạt đc

Leave a Reply