Duyên

Elisabeth, Shion, Ash +25% HP

Elisabeth, Hinako, Adel +25% HP

Elisabeth, Kyo, Iori +25% ATK

Duyên ngầm

Kỹ năng

Khi bắt đầu trận đấu, bản thân có 1 lớp “Khiên” bằng 50% HP tối đa. “Khiên” vô hiệu hóa ST phản đòn, ST dư vượt quá sức chịu đựng của “Khiên” cũng sẽ không ảnh hưởng đến HP bản thân. “Khiên” trên người Elizabeth tồn tại cho tới hết trận hoặc bị phá hủy. Khi “Khiên” còn tồn tại, tăng 20% KST bản thân. Khi “Khiên” bị phá hủy, hồi ít nộ cho các võ sĩ đồng minh xung quanh, giải hiệu ứng bất lợi của bản thân. Tăng 20% CHST , tăng ST bằng 10% HP tối đa bản thân lên kẻ đã phá “Khiên”. Miễn nhiễm “Mê hoặc”. Giảm công toàn bộ địch, không cộng dồn với các nội tại giảm công khác.
Khi bắt đầu trận đấu, bản thân có 1 lớp “Khiên” bằng 80% HP tối đa. “Khiên” vô hiệu hóa ST phản đòn, ST dư vượt quá sức chịu đựng của “Khiên” cũng sẽ không ảnh hưởng đến HP bản thân. “Khiên” trên người Elizabeth tồn tại cho tới hết trận hoặc bị phá hủy. Khi “Khiên” còn tồn tại, tăng 20% KST bản thân và miễn khống chế. Khi “Khiên” bị phá hủy, hồi 100 nộ cho các võ sĩ đồng minh xung quanh và 300 nộ bản thân, giải hiệu ứng bất lợi của bản thân. Tăng 20% CHST và tỷ lệ chí mạng, tăng ST bằng 12% HP tối đa bản thân lên kẻ đã phá “Khiên”, ST này không gây hồi nộ. Miễn nhiễm “Mê hoặc”. Giảm công toàn bộ địch, không cộng dồn với các nội tại giảm công khác.

Tấn công đơn mục tiêu, giảm 200 nộ của một mục tiêu ngẫu nhiên, ưu tiên kẻ đang đầy nộ. Khi “Khiên” còn tồn tại, tăng 50% phản đòn bản thân. Khi “Khiên” bị phá hủy, tăng 50% CHST bản thân.
Tấn công đơn mục tiêu, hút 200 nộ của một mục tiêu ngẫu nhiên, ưu tiên kẻ đang đầy nộ. Khi “Khiên” còn tồn tại, tăng 50% phản đòn bản thân. Khi “Khiên” bị phá hủy, tăng 50% CHST bản thân. Tăng 20% tỷ lệ tung độc chiêu.

Tấn công hàng 2 người, tăng 20% ATK, DEF bản thân (2 lượt). 25% tỷ lệ “Mê hoặc” (không thể sử dụng độc chiêu, tuyệt kỹ, bắt buộc phải tấn công Elizabeth). Dựng 1 tấm “Khiên” bằng 15% HP tối đa của Elizabeth lên 1 đồng minh thấp máu nhất. Khi “Khiên” bị phá hủy, đồng minh đó không nhận ST dư. Nếu bản thân là người đang thấp máu nhất, dựng “Khiên” cho 1 đồng đội ngẫu nhiên. 2 lần tuyệt kỹ đầu tiên sẽ dựng “Khiên” cho đồng đội, kể từ lần thứ 3 sẽ hồi 10% HP bản thân.
Tấn công hàng 2 người, tăng 30% ATK, DEF bản thân (2 lượt). 35% tỷ lệ “Mê hoặc” (không thể sử dụng độc chiêu, tuyệt kỹ, bắt buộc phải tấn công Elizabeth). Dựng 1 tấm “Khiên” bằng 25% HP tối đa của Elizabeth lên 1 đồng minh thấp máu nhất. Khi “Khiên” bị phá hủy, đồng minh đó không nhận ST dư. Nếu bản thân là người đang thấp máu nhất, dựng “Khiên” cho 1 đồng đội ngẫu nhiên. 2 lần tuyệt kỹ đầu tiên sẽ dựng “Khiên” cho đồng đội, kể từ lần thứ 3 sẽ hồi 15% HP bản thân.
Tấn công hàng 2 người, tăng 35% ATK, DEF bản thân (2 lượt). 35% tỷ lệ “Mê hoặc” (không thể sử dụng độc chiêu, tuyệt kỹ, bắt buộc phải tấn công Elizabeth). Dựng 1 tấm “Khiên” bằng 30% HP tối đa của Elizabeth lên 1 đồng minh thấp máu nhất. Khi “Khiên” bị phá hủy, đồng minh đó không nhận ST dư. Nếu bản thân là người đang thấp máu nhất, dựng “Khiên” cho 1 đồng đội ngẫu nhiên. 2 lần tuyệt kỹ đầu tiên sẽ dựng “Khiên” cho đồng đội và hồi 25% “Khiên” bản thân, kể từ lần thứ 3 sẽ hồi 15% HP bản thân. Khi “Khiên” bản thân bị phá hủy, biến chiêu, tấn công kẻ đã phá “Khiên” (Nếu kẻ đó đã bị hạ gục, ưu tiên tấn công mục tiêu hàng trước), hồi 15% HP bản thân, bỏ qua đỡ đòn, chống cự, tăng ST bằng 12% HP tối đa của mục tiêu, giảm 25% DEF mục tiêu, 35% tỷ lệ “Mê hoặc”.

Kích hoạt:
Trắng: Tăng 20% ​​tấn công và 20% tỷ lệ sát thương.Tấn công hàng ngang, gây sát thương, tăng 54% phòng thủ cho 1 võ sĩ ngẫu nhiên hàng sau của bạn trong hai vòng. Bạn có thể chơi ở vòng thứ ba và sau khi vào trận, tăng 15% khả năng kháng độc chiêu và ulti trong hai vòng
Lục: Tăng 25% sức tấn công của bạn,tăng vĩnh viễn 25% tỷ lệ sát thương và 25% tỷ lệ kst .Ô kỹ năng số 1 mở
Lam: Tạo 1 khiên ảo cho võ sĩ có tỷ lệ máu thấp nhất(ưu tiên võ sĩ chưa có khiên) bằng 16% máu tối đa trong 2 vòng, Mở ô kỹ năng số 2. Viện trợ +1 lần
Tím: Tăng tỷ lệ sát thương của bạn thêm 25%. Nếu võ sĩ có khiên trên sân của bạn kích hoạt viện trợ này, tăng thêm tỷ lệ crit 25%.Ô kỹ năng số 3 mở.
Cam: Giảm 50 nộ ngẫu nhiên của 1 kẻ địch (ưu tiên đầy nộ), tăng xác suất độc chiêu 30% ngẫu nhiên cho 2 võ sĩ . Sau hai vòng có thẻ, bạn có thể tham gia trận chiến từ vòng đầu tiên.
Đỏ: Tăng 30% sát thương kỹ năng, chuyển kĩ năng thành SMAX, tăng 30% sát thương độc chiêu của bạn trong hai vòng: tạo khiên vào võ sĩ summon bằng 24% máu tối đa . Khôi phục 21% máu tối đa cho võ sĩ ngẫu nhiên. Nếu võ sĩ đã có khiên, hiệu ứng sẽ được thay đổi tăng thêm 35% khiên tối đa của võ sĩ.

Published
Categories Thông tin võ sĩ
Views 3009

Comments

No Comments

Leave a Reply