Duyên

Eiji, Kasumi, Shingo +20% HP

Eiji, Billy, Iori +20% ATK

Eiji, Andy, Mai +20% ATK

Duyên ngầm

Kasumi, Shingo, Saisyu

Kỹ năng

Tăng tỷ lệ chí mạng bản thân. Sau khi bị hạ gục, giảm 50% ATK, DEF kẻ ra tay (cho đến hết trận và không thể hóa giải).
Tăng tỷ lệ chí mạng bản thân. Sau khi bị hạ gục, giảm 50% ATK, DEF kẻ ra tay (cho đến hết trận và không thể hóa giải). 90 tỷ lệ câm lặng kẻ ra tay (2 lượt).

Tấn công đơn mục tiêu. 30% tỷ lệ hóa thân thành Billy hoặc Crazy Iori để tung độc chiêu.
Tấn công đơn mục tiêu. 50% tỷ lệ hóa thân thành Billy hoặc Crazy Iori để tung độc chiêu.

Tấn công đơn mục tiêu, giảm 10% DEF và KST. 30% tỷ lệ hóa thân thành Billy hoặc Crazy Iori để tung tuyệt kỹ.
Tấn công đơn mục tiêu, giảm 15% DEF và KST. 40% tỷ lệ hóa thân thành Billy hoặc Crazy Iori để tung tuyệt kỹ.
Tấn công đơn mục tiêu, giảm 15% DEF và KST. 40% tỷ lệ hóa thân thành Billy hoặc Crazy Iori để tung tuyệt kỹ SMAX.

Published
Categories Thông tin võ sĩ
Views 1065

Comments

No Comments

Leave a Reply