Giới thiệu:

Dự án Krizalid (プ ロ ジ ェ ク ト ク リ ザ リ ッ ド, Purojekuto kurizariddo ) là thí nghiệm để kiểm tra sức mạnh của các bản sao Kyo.

Cốt truyện:

Năm 1997, tổ chức NESTS đã có thể tạo ra các phiên bản nhân bản từ DNA của Kyo Kusanagi. Sau khi thành công sản xuất các bản Kyo vô tính, Krizalid đã có đề xuất với NEST triển khai dự án (Project Krizalid). Một thử nghiệm thu thập dữ liệu, và sử dụng cho các bản sao Kyo. NESTS sử dụng giải đấu The King of Fighters 99 để thu thập dữ liệu chiến đấu của các võ sĩ tham gia trên khắp thế giới. Krizalid có thể sử dụng nguồn dữ liệu này cho chính bản thân.

Dự án bị phá hủy bởi K’, Krizalid bị đánh bại. Quân đội của Heidern đã vô hiệu tất cả các bản sao Kyo. Thất bại này đã dẫn đến cái chết của Krizalid dưới tay của Clone Zero.

Author Pink Pig
Published
Categories Cốt truyện
Views 232

Comments

No Comments

Leave a Reply