Duyên

Dolores, Silvie Paula Paula, Mian +25% ATK

Dolores, Billy XIV, Eli XI +25% ATK

Dolores, Kukri, Mukai +25% HP

Duyên ngầm

Kỹ năng

Tăng kháng sát thương tuyệt kỹ và kháng sát thương độc chiêu, tăng 35% tỷ lệ sát thương và kháng sát thương, tăng 40% giới hạn HP tối đa và 20% kháng sát thương. Luôn luôn có độc chiêu. Lễ triệu hồi khi trên sân có hoặc không có “Linh thổ”, tiến độ triệu hồi tăng 1 điểm mỗi vòng (tổng cộng có 6 điểm), vào đầu lượt đủ điểm – triệu hồi “Linh thổ” (duy trì 3 lượt), nếu bản thân có khiên thì sẽ hoãn 1 lượt, nếu không thì sẽ triệu hồi thật bại.
“Khiên đất”: Áp dụng một lá chắn bằng tổng số lượng đồng minh *<40% + số lượng đồng minh * 10%> (giá trị lần đầu kích khiên là 80%), và giá trị của lá chắn giảm nửa khi ở hàng sau và nhận được 60% tỷ lệ đỡ đòn và kháng sát thương, miễn nhiễm thiêu đốt và hóa đá, đồng thời chia sẻ 80% sát thương với các đồng minh. Sát thương chia sẻ sẽ do lá chắn chịu, “Linh thổ” biến mất khi chia sẻ quá nhiều. Nhận sát thương chí tử sẽ kích hoạt các hiệu ứng sau:
1. Khi HP bản thân lớn hơn 70% không thể nhận sát thương chí tử.
2. Khi HP bản thân lớn hơn 70%, lập tức “Tự hủy” gây ra hiệu ứng bại huyết của 80% HP tối đa, bỏ qua kháng bại huyết, xóa bỏ tất cả hiệu ứng xấu cho toàn bộ đồng minh và hồi phục 30% HP tối đa của mỗi người. Nếu lễ triệu hồi đang diễn ra, nhận 2 điểm. Sau khi hồi sinh, khi kẻ địch tấn công sẽ kích hoạt thêm “Cướp lượt” (1 lần).
3. Khi HP bản thân lớn hơn 70%, bản thân được “Tái sinh” kháng chí tử và chữa lành 80% giá trị bại huyết của bản thân và hồi phục toàn bộ HP và nộ, nhận thêm 40% sát thương và kháng sát thương trong (2 lượt, có thể cộng dồn với các hiệu ứng cùng loại, xóa bỏ toàn bộ hiệu ứng tốt của địch, hiệu ứng kích hoạt 2 lần, 1 lần khi 1vs1).

Tấn công đơn mục tiêu, tăng 30% kháng sát thương và 60% thủ (có thể cộng dồn với các buff khác, không thể xóa bỏ). Hồi phục 25% HP và 200 nộ, nếu bản thân đang bại huyết thì gây thêm 50% sát thương dựa trên lượng máu bản thân bị bại huyết và gây bại huyết bằng 50% sát thương dựa trên lượng đó. Nếu có linh thổ, sử dụng “Cọc đất” nếu không thì sử dụng “Quan tài đất”.
“Cọc đất”: Gây 40% sát thương cho mục tiêu xung quanh, gây sát thương bằng 80% giá trị lá chắn của “Khiên đất” (sát thương chia đề cho các mục tiêu trúng đòn), sát thương này không gây hồi nộ.
“Quan tài đất”: Có 65% tỷ lệ choáng, và khiến mục tiêu chia sẻ 25% sát thương (2 lượt), dừng chia sẻ sát thương khi HP còn 1%.

.
Tấn công đơn mục tiêu, tăng 30% công thủ, 40% kháng chí mạng và 20% tỷ lệ đỡ đòn. Nhận kháng chí mạng bằng 15% tỷ lệ đỡ đòn của bản thân (2 lượt, không thể xóa bỏ). Giải hiệu ứng hóa đá cho đồng minh dính phải, nếu giải thành công tăng 35% tỷ lệ khống chế cho tuyệt kỹ (1 lượt). Gây thêm sát thương bằng 20% HP tối đa mục tiêu và có 50% tỷ lệ hóa đá (1 lượt). Nếu mục tiêu đã bị hóa đá từ trướng, sát thương thêm sẽ tăng gấp đôi và tỷ lệ hóa đá tăng lên 65%. Nếu bản thân bị bại huyết, cộng thêm 80% sát thương bại huyết cho mục tiêu chính và hồi 5% HP tối đa bản thân.
Hiệu ứng cộng thêm theo trạng thái:
“Sở hữu linh thổ”: Trong vòng 2 lượt, sát thương nhận phải giảm 50% (kích hoạt 3 lần). Nếu HP bản thân cao hơn 50%, tiêu hao 20% lượng HP hiện tại và gây ra cùng 1 lượng bại huyết, hồi phục 15% giá trị lá chắn của “Khiên đất”.
“Nghi thức triệu hồi – Linh thổ”: Tăng tiến độ triệu hồi thêm 1 điểm, gây hóa đá hoặc tấn công mục tiêu hóa đá giúp tăng 1 điểm triệu hồi (tuyệt kỹ lần đầu tăng 2 điểm), miễn nhiễm giảm nộ (2 lượt). Trong vòng 2 lượt, khi bản thân bị khống chế hoặc HP dưới 50%, trạng thái tiêu cực, “hóa đá”, “Phá giáp”, “Thụ động” sẽ được xóa bỏ ngay lập tức, đồng thời hồi phục 35% HP tối đa (có thể kích hoạt 2 lần).

Author Pink Pig
Published
Categories Thông tin võ sĩ
Views 615

Comments

No Comments

Leave a Reply