Duyên

Crazy Iori, Billy, Eiji Kisaragi +25% ATK

Crazy Iori, Orochi, Goenitz, Mature, Vice +25% ATK

Crazy Iori, Orochi Leona, Yamazaki +25% ATK

Duyên ngầm

Iori, Leona dị, Yamazaki

Kỹ năng

Tăng tỷ lệ hút máu bản thân. Khi ra trận, nếu phe ta có đủ 4 loại hồn lực (gấu, rùa, rắn, hổ) sẽ tăng 30% KST cả đội trong lượt đầu.
Tăng tỷ lệ hút máu bản thân. Khi ra trận, nếu phe ta có đủ 4 loại hồn lực (gấu, rùa, rắn, hổ) sẽ tăng 30% KST và 20% kháng chí mạng cả đội trong lượt đầu. Càng nhiều võ sĩ tc 14+ trong trận đấu, tỷ lệ khống chế bản thân càng tăng, tối đa 20%

Tấn công đơn mục tiêu, hút 200 nộ và gây thiêu đốt.
Tấn công đơn mục tiêu, hút 200 nộ và gây thiêu đốt. Tăng 35% ST lên võ sĩ hồn gấu.

Tấn công hàng 2 người, hút 12% ST và KST, 15% tỷ lệ tê liệt. Nếu phe địch có ít hơn 3 loại hồn lực, tỷ lệ tê liệt tăng lên 25%.
Tấn công hàng 2 người, hút 18% ST và KST, 15% tỷ lệ tê liệt. Nếu phe địch có ít hơn 4 loại hồn lực, tỷ lệ tê liệt tăng lên 25%.
Tấn công hàng 2 người, hút 20% ST và KST, 15% tỷ lệ tê liệt. Nếu phe địch có ít hơn 4 loại hồn lực, tỷ lệ tê liệt tăng lên 25%. Nếu HP bản thân thấp hơn 35%, biến chiêu, tấn công đơn mục tiêu, 45% tỷ lệ tê liệt, tăng 80% hút máu bản thân, gây hiệu ứng “Tử hỏa” (giảm 6% HP mỗi lượt, giảm 10% tốc độ hồi nộ, 2 lượt), kích hoạt 1 lần trong trận. Nếu mục tiêu bị hạ gục, những kẻ xung quanh hắn cũng bị dính “Tử hỏa”.

Published
Categories Thông tin võ sĩ
Views 1796

Comments

No Comments

Leave a Reply