Duyên

Clone Zero, Igniz, Zero +25% ATK

Clone Zero, Kyo NESTS, Whip +25% ATK

 Clone Zero, Billy, Mr. Big +25% ATK

Duyên ngầm

Robert, Mai, K’

Kỹ năng

Tăng tỷ lệ chí mạng bản thân. Cứ mỗi lần võ sĩ cả 2 bên tung tuyệt kỹ, tăng 3% ATK, DEF bản thân (cộng dồn tối đa 30%). Nhận tối đa 30% khi trong võ đài 1 vs 1. Khi có võ sĩ phe địch bị hạ gục, hồi 10% HP bản thân. Mỗi lần đỡ đòn hoặc chống cự, lần độc chiêu kế tiếp sẽ được tăng 50% ST (không cộng dồn).
Tăng tỷ lệ chí mạng bản thân. Cứ mỗi lần võ sĩ cả 2 bên tung tuyệt kỹ, tăng 5% ATK, DEF bản thân (cộng dồn tối đa 30%). Nhận tối đa 30% khi trong võ đài 1 vs 1. Khi có võ sĩ phe địch bị hạ gục, hồi 10% HP và giải hiệu ứng bất lợi bản thân. Mỗi lần đỡ đòn hoặc chống cự, lần độc chiêu kế tiếp sẽ được tăng 50% ST (không cộng dồn). Lượt 1 chắc chắn độc chiêu.

Tấn công đơn mục tiêu, tăng 30% ST lên mục tiêu dưới 50% HP. Trong 2 lượt kế tiếp, có 50% tỷ lệ giảm 30% ST nhận vào.
Tấn công đơn mục tiêu, tăng 40% ST lên mục tiêu dưới 50% HP. Trong 2 lượt kế tiếp, có 60% tỷ lệ giảm 40% ST nhận vào. Tăng 20% tỷ lệ tung độc chiêu, HP càng thấp, tỷ lệ tung độc chiêu càng cao, tối đa 100%.

Tấn công đơn mục tiêu, 15% ST lan. Số mục tiêu chịu ST lan càng nhiều, lượng ST lan càng lớn, tối đa 25%. Nếu số mục tiêu trúng ST từ 2 trở lên, tuyệt kỹ này sẽ bỏ qua đỡ đòn và chống cự. Tăng 20% lực chí mạng bản thân (2 lượt). Gây thêm ST bằng 10% HP đã mất của các mục tiêu. Hồi HP bản thân bằng 20% ST gây ra.
Tấn công đơn mục tiêu, 20% ST lan. Số mục tiêu chịu ST lan càng nhiều, lượng ST lan càng lớn, tối đa 30%. Nếu số mục tiêu trúng ST từ 2 trở lên, tuyệt kỹ này sẽ bỏ qua đỡ đòn và chống cự. Tăng 30% lực chí mạng bản thân (2 lượt). Gây thêm ST bằng 15% HP đã mất của các mục tiêu. Hồi HP bản thân bằng 25% ST gây ra.
Tấn công đơn mục tiêu, 20% ST lan. Số mục tiêu chịu ST lan càng nhiều, lượng ST lan càng lớn, tối đa 30%. Nếu số mục tiêu trúng ST từ 2 trở lên, tuyệt kỹ này sẽ bỏ qua đỡ đòn và chống cự. Tăng 35% lực chí mạng bản thân (2 lượt). Gây thêm ST bằng 15% HP đã mất của các mục tiêu. Hồi HP bản thân bằng 30% ST gây ra. Nếu chỉ có 1 mục tiêu nhận ST, biến chiêu, giảm 20% KST của mục tiêu đó (2 lượt), gây thêm ST bằng 15% HP đã mất của võ sĩ đang bị mất nhiều HP nhất trong trận.

Published
Categories Thông tin võ sĩ
Views 1373

Comments

No Comments

Leave a Reply