Duyên

Choi, Chang, Kim +20% ATK

Choi, Joe, King, Billy +20% ATK

Choi, Kensou, Robert, Shingo +20% ATK

Duyên ngầm

Kim, Chang, Billy

Kỹ năng

Giảm thủ võ sĩ nữ phe địch.
Giảm thủ võ sĩ nữ phe địch. Tăng 10% tỷ lệ chí mạng bản thân nếu có nhiều hơn 4 võ sĩ nữ trong trận.

Tấn công đơn mục tiêu, 20% tỷ lệ chí mạng.
Tấn công đơn mục tiêu, 25% tỷ lệ chí mạng. Nếu phe địch có đủ 4 loại hồn lực, tăng 20% ATK bản thân (1 lượt).

Tấn công hàng trước phe địch, giảm 85% khả năng hồi phục.
Tấn công toàn bộ địch, giảm 85% khả năng hồi phục.
Tấn công toàn bộ địch, giảm 90% khả năng hồi phục. Tăng 10% ST lên võ sĩ nữ. Gây hiệu ứng “Chảy máu” (nhận thêm 30% ST mỗi lượt, 2 lượt). Nếu phe địch đủ 4 loại hồn lực, tăng 80% tỷ lệ tung độc chiêu bản thân.

Published
Categories Thông tin võ sĩ
Views 723

Comments

No Comments

Leave a Reply