Duyên

Chizuru, Mai, King +20% ATK

Chizuru, Kyo, Iori +20% HP

Chizuru, Chang, Terry, Mary, Athena +20% ATK

Duyên ngầm

Mai, King, Mary

Kỹ năng

Giảm thủ võ sĩ nam phe địch.
Giảm thủ võ sĩ nam phe địch. Nếu phe ta đủ 4 loại hồn lực, tăng 20% tỷ lệ khống chế bản thân (3 lượt).

Tấn công đơn mục tiêu, 20% tỷ lệ câm lặng.
Tấn công đơn mục tiêu, 20% tỷ lệ câm lặng, 12% tỷ lệ choáng.

Tấn công toàn bộ địch, 28% tỷ lệ câm lặng.
Tấn công toàn bộ địch, 32% tỷ lệ câm lặng.
Tấn công toàn bộ địch, 32% tỷ lệ câm lặng. Xóa hiệu ứng có lợi của một hàng 2 người phe địch.

Published
Categories Thông tin võ sĩ
Views 727

Comments

No Comments

Leave a Reply