Điều kiện mở: nhân vật lv 80, server tạo trên 120 ngày

Khi bắt đầu mở tính năng sẽ có 3 map, nếu muốn mở thêm map mới sẽ tốn 500 kim cương để mở.

Trong 1 map, có thể lắp đặt 2 võ sĩ, nếu muốn thay đổi võ sĩ khác sẽ phải tốn kim cương.

Chip có thể hiểu là 1 loại thẻ nhớ giúp võ sĩ tăng sức mạnh, có thể tăng cấp độ của chip.

Chip cấp càng cao thì “Chỉ số biến thể” của cặp võ sĩ được lắp đặt càng cao.

Có thể kiếm được Chip bằng cách quay ở Shop Chip

Có 3 loại “Chip đặc biệt”, Chip này chỉ kích hoạt được khi lắp đủ 2 võ sĩ trong cùng 1 map.

“Chip đặc biệt” chỉ có tác dụng khi 2 võ sĩ cùng ra trận, nếu như được hồi sinh hoặc biến thân thì sẽ mất đi tính năng liên kết.

“Chỉ số biến thể” đạt một một mức nhất định sẽ mở khóa các hiệu ứng tương ứng.

Level 1: Tăng 20% HP (Đấu trường, Đấu trường Liên SV, Tháp thời không)

Level 2: Tăng 10% HP (Võ đài, Võ đài Liên SV)

Level 3: Tăng 15% HP (Tranh đoạt Liên SV, Mỏ)

Level 4: Tăng 5% ATK, DEF, HP cho võ sĩ liên kết (Tất cả chế độ trên)

Level 5: Tăng 40% HP (Đấu trường, Đấu trường Liên SV, Tháp thời không)

Level 6: Tăng 20% HP (Võ đài, Võ đài Liên SV)

Level 7: Tăng 30% HP (Tranh đoạt Liên SV, Mỏ)

Level 8: Tăng 10% ATK, DEF, HP cho võ sĩ liên kết (Tất cả chế độ trên)

Các chip đặc biệt bao gồm: Python, Scorpion, Slug.

Tăng KST khi bị tấn công
Hồi HP khi sử dụng tuyệt kỹ, tăng ST nếu 2 võ sĩ trong map tấn công cùng 1 mục tiêu
Khi bắt đầu lượt, 1 trong 2 võ sĩ trong map, võ sĩ nào thấp máu hơn sẽ được hồi máu
Published
Categories Tính năng
Views 6506

Comments

No Comments

Leave a Reply