Duyên

Chin, Athena, Kensou +20% ATK

Chin, Yamazaki, Choi +20% HP

Chin, Kensou, Chang +20% ATK

Duyên ngầm

Athena, Bao, Chang

Kỹ năng

Tăng công võ sĩ hàng sau phe ta.
Tăng công võ sĩ hàng sau phe ta. Nếu hàng trước phe ta có Bao, Athena hoặc Kensou, tăng 15% ATK bản thân và những võ sĩ đó (2 lượt).

Tấn công đơn mục tiêu, 15% tỷ lệ choáng.
Tấn công đơn mục tiêu, 15% tỷ lệ choáng, tăng 6% KST hàng sau phe ta.

Tấn công hàng sau phe địch, gây thiêu đốt, giảm 20% DEF (2 lượt).
Tấn công hàng sau phe địch, gây thiêu đốt, giảm 20% DEF và giảm 30% tốc độ hồi nộ (2 lượt). Nếu hàng sau của địch chỉ còn 1 mục tiêu, biến chiêu, tấn công hàng 2 người, giảm 25% DEF, 10% ATK và 40% tốc độ hồi nộ (2 lượt).

Published
Categories Thông tin võ sĩ
Views 933

Comments

No Comments

Leave a Reply