Duyên

Chang, Kim, Choi +20% ATK

Chang, Terry, Chizuru, Mary, Athena +20% HP

Chang, Chin, Kensou +20% HP

Duyên ngầm

Kim, Choi, Eiji

Kỹ năng

Có tỷ lệ hồi sinh, nhận 50% nộ trước khi bị hạ gục.
Có tỷ lệ hồi sinh, nhận 100% nộ trước khi bị hạ gục.

Tấn công đơn mục tiêu, tăng 30% ST lên mục tiêu dưới 45% HP.
Tấn công đơn mục tiêu, tăng 30% ST lên mục tiêu dưới 40% HP. Nếu HP bản thân thấp hơn 50%, ST thêm tăng lên thành 50%.

Tấn công toàn bộ địch, 12.5% tỷ lệ choáng.
Tấn công toàn bộ địch, 12.5% tỷ lệ choáng. Tăng tỷ lệ hồi sinh của nội tại.
Tấn công toàn bộ địch, 15% tỷ lệ choáng. Tăng tỷ lệ hồi sinh của nội tại. Nếu số võ sĩ phe ta ít hơn phe địch, tăng 50% tỷ lệ khống chế của bản thân.

Published
Categories Thông tin võ sĩ
Views 854

Comments

No Comments

Leave a Reply