Duyên:
Chang XIV, Choi XIV, Chang, Choi +25% ATK
Chang XIV, Kim, Jhun +25% ATK
Chang XIV, Mr.Big, Krauser +25% Hp

Duyên Ngầm:

Kỹ năng

Bắt đầu trận đấu, bản thân tăng 35% công thủ, 20% hiệu quả hồi phục và 30% tỷ lệ kháng sát thương độc chiêu và kháng sát thương tuyệt kĩ. Lần tử trận đầu tiên chắc chắn hồi sinh. Nếu phe ta có 2 người trở lên, Chang nhận 50% tỉ lệ hồi sinh lần 2. Mỗi lần hồi sinh sẽ hồi 1 phần HP., đầy nộ, tăng vĩnh viễn 10% công thủ và 10% kháng chí mạng (có thể cộng dồn cho mỗi lần hồi sinh). Từ lượt thứ 2, nếu Chang tử trận trong lượt của đối phương, thi triển hiệu ứng “Công thủ chuyển hóa” (lập tức kết thúc lượt của đối phương, chuyển sang lượt của phe ta), chỉ thi triển duy nhất 1 lần trong cả trận. Khi thi triển “Công thủ chuyển hóa”, hồi 400 nộ cho 2 võ sĩ ít nộ nhất phe ta, đồng thời xóa mọi hiệu ứng xấu cho họ (kể cả hóa đá), nếu trong trận phe ta có 6 người trở xuống, chỉ có 1 võ sĩ được nhận hiệu ứng kể trên. Vào đầu mỗi lượt sau khi hồi sinh, miễn nhiễm mọi trạng thái khống chế, chắc chắn tung độc chiêu
Tăng cho bản thân 40% công, thủ, 25% tỷ lệ chữa trị. Tăng cho bản thân 35% kháng sát thương độc chiêu và kháng sát thương tuyệt kỹ. Lượt đầu tiên khi vào trận sẽ tăng cho bản thân 60% kháng sát thương. Sau khi hồi sinh sẽ buff cho toàn bộ phe ta 15% sát thương trong 1 lượt (có thể cộng dồn với buff sát thương khác ). Khi chết chắc chắn hồi sinh, nếu khi vào trận phe ta có từ 2 người trở lên sẽ có 70% xác suất hồi sinh lần 2 và 40% xác suất hồi sinh lần 3. Khi hồi sinh sẽ hồi HP (30% ở lv 1) và 1000 nộ. Tăng vĩnh viễn 10% thủ, 40%kháng sát thương chí mạng (có thể cộng dồn). Từ lượt thứ 2 trở đi, nếu bị phe địch hạ gục, sẽ kích hoạt “ công thủ chuyển hóa ” (ngay lập tức chấm dứt turn đối phương ), mỗi trận kích hoạt tối đa 1 lần. Khi kích hoạt “công thủ chuyển hóa”, sẽ hồi 800 nộ đồng thời giải trạng thái xấu (kể cả hóa đá) cho 1~3 đồng minh có lượng nộ ít nhất (khi vào trận, số người phe ta càng đông thì số đồng minh được buff càng nhiều). Lượt đầu tiên khi vào trận và lượt đầu tiên sau khi hồi sinh thì bản thân sẽ bỏ qua miễn khống, chắc chắn tung độc chiêu.

Tấn công một mục tiêu, ưu tiên mục tiêu bị tấn công bởi tuyệt kĩ trước đó. Hồi HP bằng 300% chỉ số công bản thân. Tăng vĩnh viễn 10% tỉ lệ tung độc chiêu, tối đa cộng dồn 4 lần. Gây thêm sát thương bằng 8% HP tối đa mục tiêu (bỏ qua miễn khống). Nếu thủ của mục tiêu thấp hơn Chang, sát thương thêm sẽ được nhân đôi. Nếu thủ của mục tiêu thấp hơn 70% so với Chang, gây hiệu ứng “Bại huyết” bằng 70% sát thương gây ra.
Tấn công một mục tiêu (ưu tiên địch đã nhận tuyệt kỹ của bản thân). Hồi HP bằng 350% chỉ số công cho bản thân. Tăng 20% tung độc chiêu (có thể cộng dồn tối đa 3 lần). Gây thêm sát thương bằng 10% HP tối đa (bỏ qua miễn khống, nếu chỉ số thủ của địch ít hơn chỉ số thủ của Chang XIV, sẽ tăng lên 20% sát thương thêm). Nếu chỉ số thủ của địch ít hơn 70% chỉ số thủ của Chang XIV, sẽ gây lên địch hiệu ứng “bại huyết” bằng 100% sát thương thêm. Nếu chưa kích hoạt “công thủ chuyển hóa”, sẽ chia 50% sát thương phải nhận cho những đồng minh đứng xung quanh (1 lượt). Nếu đã kích hoạt “công thủ chuyển hóa ”, sẽ hồi 12% HP nếu bị tấn công ở lượt kế tiếp.

Tấn công đơn mục tiêu, bản thân tăng 20% cường hóa sát thương và kháng sát thương. Tuyệt kĩ bỏ qua đỡ đòn và chống cự. 40% gây choáng mục tiêu trong 1 lượt. Mục tiêu bị giảm 20% kháng sát thương, kháng sát thương tuyệt kĩ và 40% thủ trong 1 lượt. (Nếu không tóm lấy mục tiêu, sẽ bỏ qua động tác thả rơi mục tiêu (động tác khi tuyệt kĩ) và không ảnh hưởng tới sát thương cũng như hiệu ứng khác). Sau khi thức tỉnh vũ khí, hiệu quả được tăng rõ rệt, có thêm hiệu ứng khi thủ bản thân cao hơn địch.
Tấn công hàng sau phe địch, 16% tỷ lệ choáng. Tăng 20% CHST bản thân. Tăng 70% ST lên võ sĩ kỹ.
Công địch đơn, tăng bản thân 35% cường hóa sát thương và kháng sát thương, đòn tấn công bỏ qua đỡ đòn và kháng sát thương, 80% tỉ lệ choáng 1 lượt, giảm mục tiêu 30% kháng sát thương và kháng sát thương tuyệt kĩ, đồng thời giảm mục tiêu 60% thủ (bỏ qua miễn khống chế, không thể hóa giải), xóa toàn bộ hiệu ứng có lợi của địch. Nếu thủ của bản thân lớn hơn của mục tiêu sẽ tăng bản thân chỉ số công kích tương đương 350% lượng thủ chênh lệch trong một lượt. Hồi bản thân và một đồng đội chưa full nộ 250 nộ. Tăng cho bản thân 30% tỉ lệ hồi sinh vào lần hồi sinh tiếp theo (chỉ có hiệu lực khi khai môn, không thể cộng dồn, và không ảnh hưởng tới những lần hồi sinh kế tiếp). Nếu trong lượt này có kẻ địch bị hạ gục thì Chang XIV và toàn bộ đồng đội sẽ hồi 80 nộ. Nếu mục tiêu không thể bắt ném lên thì hoạt ảnh sẽ thay đổi nhưng sát thương và hiệu ứng vẫn sẽ được giữ nguyên.

Author Pink Pig
Published
Categories Thông tin võ sĩ
Views 3070

Comments

No Comments

Leave a Reply