LỊCH SỰ KIỆN 10/6 – 23/6

Nội dung Update Lịch sự kiện 1. Giới thiệu hồn lực mới: Lụi tàn. 2. Giới thiệu võ sĩ mới: Mai Shiranui XIV. 3. Bát môn độn giáp: - Tứ môn: Mai Shiranui XIV. - Bát môn: Hein, Elizabeth XI. 1. Shop mèo giới hạn + Đổi hồn hiệu & hồn sách + Bán rương [...]
Read More

Sie Kensou XI

Duyên Sie Kensou XI, Athena Asamiya XI, Athena Asamiya XIII +25% HP Sie Kensou XI, Sie Kensou, Sie Kensou XIII +25% ATK Sie Kensou XI, Robert XI, Robert XIV +25% HP Duyên ngầm Kỹ năng

Read More

Krizalid 99

Duyên Krizalid 99, Mature, Rugal +25% ATK Krizalid 99, K’, Kyo NESTS +25% ATK Krizalid 99, Igniz 2002UM, Zero +25% ATK Duyên ngầm Kỹ năng

Read More

Shun’ei XV

Duyên Shun’ei XV, Ash Crimson, K’, Kyo +25% ATK Shun’ei XV, Meitenkun XV, Duo Lon XIII +25% ATK Shun’ei XV, Leona XIII, Iori Yagami XIV +25% ATK Duyên ngầm Kỹ năng

Read More

Athena Asamiya XI

Duyên Athena Asamiya XI, Athena Asamiya 2002UM, Athena Asamiya +25% ATK Athena Asamiya XI, Athena Asamiya XIII, Kensou XIII, Kensou XI +25% ATK Athena Asamiya XI, Mian, Vanessa XIV +25% HP Duyên ngầm Kỹ năng

Read More

Duo Lon XIII

Duyên Duo Lon XIII, Duo Lon, Lin +25% HP Duo Lon XIII, Elizabeth, Shen Woo +25% HP Duo Lon XIII, Blue Mary XIV, Mai Shiranui XIV, Overlord Geese +25% HP Duyên ngầm Kỹ năng

Read More

Iori XIV

Duyên Iori XIV, Kyo XIV, Flame Kyo +25% ATK Iori XIV, Cazy Iori, Iori  +25% ATK Iori XIV, Ryuji Yamazaki XIV, Silent Soldier Leona +25% ATK Duyên ngầm Kỹ năng

Read More

Ryuji Yamazaki XIV

Duyên Ryuji Yamazaki XIV, Ryuji +25% ATK Ryuji Yamazaki XIV, Mr.Big, Geese +25% HP Ryuji Yamazaki XIV, Orochi Leona, Crazy Iori +25% HP Duyên ngầm Kỹ năng

Read More

Yuri XIV

Duyên Yuri XIV, Robert XIV, Yuri, Robert +25% ATK Yuri XIV, New Mr.Karate, Extreme Mr.Karate II +25% ATK Yuri XIV, Mai Shiranui XIV, Mary XIV +25% ATK Duyên ngầm   Kỹ năng

Read More

Robert XIV

Duyên Robert XIV, Yuri, Robert, Yuri XIV +25% ATK Robert XIV, MR.Karate, Robert 2002UM, New MR.Karate +25% ATK Robert XIV, Andy, Iori XIV +25% ATK Duyên ngầm Kỹ năng

Read More