Duyên

Billy, Ryuji, Mary +20% ATK

Billy, Joe, King, Choi +20% HP

Billy, Yuri, Daimon, Robert, Benimaru +20% HP

Duyên ngầm

Robert, Benimaru, Yamazaki

Kỹ năng

Tăng DEF bản thân.
Tăng DEF bản thân. Sau khi bị hạ gục, tăng 30% DEF cho hàng trước phe ta (2 lượt).

Tấn công đơn mục tiêu, tăng 6% tỷ lệ chí mạng toàn đội.
Tấn công đơn mục tiêu, tăng 15% tỷ lệ chí mạng toàn đội.

Tấn công hàng trước phe địch, 10% tỷ lệ choáng, tăng 30% tỷ lệ chí mạng bản thân.
Tấn công toàn bộ địch, 10% tỷ lệ choáng, tăng 30% tỷ lệ chí mạng bản thân.
Tấn công toàn bộ địch, 12% tỷ lệ choáng, tăng 40% tỷ lệ chí mạng bản thân. Nếu phe địch có ít hơn 4 võ sĩ, biến chiêu, tấn công đơn mục tiêu, 25% tỷ lệ choáng, tăng 40% tỷ lệ chí mạng bản thân.

Published
Categories Thông tin võ sĩ
Views 980

Comments

No Comments

Leave a Reply