Duyên:
Billy XIV , Shion , Mr.big +25% ATK
Billy XIV, Geese XIV, hein +25% HP
Billy XIV , Ralf , Billy +25% HP

Duyên ngầm:

Kỹ năng:

Tăng %HP tối đa bản thân, miễn toàn bộ hiệu ứng hồi máu trừ bản thân. Tăng 35% sát thương và kháng sát thương, 40% tỷ lệ xuất độc chiêu. Mỗi đầu lượt bản thân nhận “Khiên lửa” (độ bền khiên bằng 15% HP hiện tại và 50% HP đã mất, 35% kháng sát thương). Hiệu lực chỉ tồn tại 10 lượt, nếu phe ta ít hơn 6 võ sĩ số lượng khiên giảm xuống còn 6.
Nếu phe địch có nhiều võ sĩ hơn 1, nhận hiệu quả sau:
– Khi “Khiên lửa” bị vỡ lần đầu, giảm 200 nộ các võ sĩ hàng trước phe địch. Tỷ lệ hồi phục bản thân tăng 35% và không thể bị giảm nộ (1 lượt).
– Khi bản thân nhận sát thương chí tử, bản thân lập tức nhận “Khiên lửa”, bản thân miễn nhiễm hiệu ứng xấu 1 lượt.
Bản thân chỉ nhận “Khiên lửa” khi bản thân ở hàng trước, và khi địch chỉ có 1. Mỗi lần tạo “Khiên lửa” bản thân tăng 4% công (có thể cộng dồn với cùng loại buff, kéo dài vĩnh viễn) “khiên lửa” khi bắt đầu trận sẽ không được tính. Mỗi lớp “Khiên lửa” bị phá vỡ giải hiệu ứng xấu đang có và tăng bản thân 6% thủ (có thể cộng dồn với cùng loại buff, kéo dài vĩnh viễn).
Tăng %HP tối đa bản thân, bản thân chỉ có thể nhận hồi HP bằng độc chiêu của mình. Tăng 40% tỷ lệ sát thương và kháng sát thương. Tăng 60% tỷ lệ xuất độc chiêu. Mỗi vòng bắt đầu, Billy XIV nhận “Khiên lửa” (độ bền khiên bằng 25% HP hiện tại và 70% HP đã mất, bao gồm cả “Bại huyết”, nhận 40% kháng sát thương, miễn nhiễm thiêu đốt). Hiệu lực chỉ tồn tại 10 lượt, nếu phe ta ít hơn 6 võ sĩ số lượng khiên giảm xuống còn 6. Khi HP dưới 50% nhận 10% kháng sát thương.
Nếu phe địch có nhiều võ sĩ hơn 1, nhận hiệu quả sau:
– Khi “Khiên lửa” bị vỡ lần đầu, giảm 300 nộ các võ sĩ hàng trước phe địch. Tỷ lệ hồi phục bản thân tăng 40% và không thể bị giảm nộ (2 lượt).
– Khi nhận sát thương chí tử, bản thân lập tức nhận “Khiên lửa”, bản thân miễn nhiễm hiệu ứng (1 lượt). Mỗi trận kích hoạt 2 lần.
– Khi “Khiên lửa” bị phá vỡ (không phải lần đầu), giảm 100 nộ của kẻ có nhiều nộ nhất. Nếu vẫn nhiều hơn 1000 nộ, giảm 15% công (1 lượt, bỏ qua miễn khống, không thể xóa bỏ). Kích hoạt 3 lần.
Bản thân chỉ nhận “Khiên lửa” khi bản thân ở hàng trước, và khi địch chỉ có 1. Mỗi lần tạo “Khiên lửa” bản thân tăng 6% công (có thể cộng dồn với cùng loại buff, kéo dài vĩnh viễn) “khiên lửa” khi bắt đầu trận sẽ không được tính, đồng thời hồi 100-300 nộ (khiên hấp thụ càng dày, nộ hồi phục càng nhiều). Mỗi lớp “Khiên lửa” bị phá vỡ giải hiệu ứng xấu đang có và tăng bản thân 9% thủ (có thể cộng dồn với cùng loại buff, kéo dài vĩnh viễn).

Tấn công hàng ngang. Tăng 20% tỷ lệ đỡ đòn (không quá 60%). Hồi 20% HP và 200 nộ (không bị ảnh hưởng bởi hiệu ứng vết thương sâu). Bản thân khi bị giảm nộ sẽ hồi lại 200 nộ.
Tấn công hàng ngang. Có 50% tỷ lệ choáng mục tiêu chính (1 lượt). Tăng 50% tỷ lệ đỡ đòn bản thân bằng 30% tổng tỷ lệ xuyên đỡ đòn của các mục tiêu, không vượt quá 60% đỡ đòn bản thân, không thể hóa giải. Hồi 25% HP đã mất và 300 nộ (không bị tác động của giảm tỷ lệ hồi phục). Chia sẻ 40% sát thương cho đồng minh có chỉ số công cao nhất hàng sau, giảm 80% lượng sát thương chỉa sẻ, sát thương này bỏ qua khiên. Ngưng chia sẻ sát thương khi HP bản thân dưới 10%. Hồi 300 nộ khi bị giảm nộ.

Tấn công hàng ngang, tăng 20% chỉ số công thủ và đỡ đòn. Kỹ năng này nhận buff của võ sĩ lửa. Sử dụng 15% HP bản thân để gây thêm sát thương bằng 15% HP tối đa (bỏ qua miễn khống). Tăng kháng sát thương tuyệt kỹ và kháng sát thương độc chiêu 20-40% (%HP càng thấp chỉ số càng cao, không thể hóa giải).
.
.

Author Pink Pig
Published
Categories Thông tin võ sĩ
Views 3797

Comments (1)

  • maizuto
    15/11/2021 at 12:02 Chiều Reply
    update lục môn biily đi :v

Leave a Reply