Duyên

Benimaru XIII, Flame Kyo, Daimon +25% ATK

Benimaru XIII, Orochi Chris 2002UM, Elizabeth, Mukai +25% ATK

Benimaru XIII, Benimaru 2003, Benimaru +25% HP

Duyên ngầm

Kỹ năng

Tăng tỷ lệ sát thương tuyệt kỹ và kháng sát thương tuyệt kỹ. Tăng bản thân 35% công thủ, tăng 40% tỷ lệ khống chế và tỷ lệ xuất độc chiêu, nhận “Khiên sét” giá trị khiên bằng 100% HP tối đa bản thân, tăng 20% công thủ và 25% tỷ lệ chí mạng khi có khiên và bản thân miễn nhiễm tê liệt. Nếu là 1vs1, giá trị khiên bằng 50% HP tối đa bản thân. Khi “Khiên sét” bị phá vỡ, hấp thụ 20% công thủ và 25% tỷ lệ chí mạng của mục tiêu phá khiên (2 lượt, bỏ qua miễn khống, không thể xóa bỏ). Nhận hiệu ứng “Quá tải” tăng 40% tỷ lệ hồi phục bản thân, khi bị tấn công gây sát thương bằng 15% HP hiện tại cho tất cả kẻ địch bị ảnh hưởng bởi “Điện từ” và hồi HP bản thân. Khi nhận sát thương chí tử, bản thân biến mất vào sấm sét, lượt sau suất hiện hồi phục 100% HP và 300 nộ cùng với “khiên sét” giá trị bằng 50% HP tối đa.
Tăng tỷ lệ sát thương tuyệt kỹ và kháng sát thương tuyệt kỹ. Tăng bản thân 40% công thủ, tăng 45% tỷ lệ khống chế và tỷ lệ xuất độc chiêu, nhận “Khiên sét” giá trị khiên bằng 100% HP tối đa bản thân, tăng 20% công thủ và 30% tỷ lệ chí mạng, khống chế khi có khiên và bản thân miễn nhiễm tê liệt. Nếu là 1vs1, giá trị khiên bằng 50% HP tối đa bản thân. Khi “Khiên sét” bị phá vỡ, hấp thụ 300 nộ, 20% công thủ, 30% tỷ lệ chí mạng và tỷ lệ khống chế của mục tiêu phá khiên (2 lượt, bỏ qua miễn khống, không thể xóa bỏ). Nhận hiệu ứng “Quá tải”, giải hiệu ứng xấu , tăng 50% tỷ lệ hồi phục bản thân, khi bị tấn công gây sát thương bằng 20% HP hiện tại cho tất cả kẻ địch bị ảnh hưởng bởi “Điện từ” và hồi HP bản thân (sát thương này không gây hồi nộ). Khi nhận sát thương chí tử, nếu bản thân đang có hiệu ứng “Quá tải” lập tức xóa hiệu ứng này nhận lại “Khiên sét” có giá trị 25% HP tối đa bản thân và hồi 25% HP (thời gian chờ là 3 lượt), bản thân biến mất vào sấm sét, lượt sau suất hiện hồi phục 100% HP và 500 nộ cùng với “khiên sét” giá trị bằng 50% HP tối đa.

Tấn công đơn mục tiêu, ưu tiên mục tiêu có “Điện từ” giảm 25% sát thương (1 lượt). Có 40% tỷ lệ tê liệt mục tiêu, gây thêm 30% sát thương lên mục tiêu bị tê liệt. Nếu tấn công mục tiêu đang có “Điện từ” có 60% tê liệt mục tiêu và hấp thụ 20% HP hiện tại mục tiêu, hồi 200 nộ và 20% “Khiên sét”.

Tấn công đơn mục tiêu, tăng 25% sát thương (2 lượt). Gây 40% sát thương cho các mục tiêu cạnh bên, giảm 25% tỷ lệ thủ và kháng chí mạng (1 lượt). Có 40% tê liệt toàn bộ muc tiêu trúng đòn. Nếu mục tiêu có “Điện từ” gây sát thương bằng 15% HP tối đa. Có 40% thêm hoặc làm mới lại “Điện từ”. Khi có “Khiên sét” hồi phục 20% khiên và 200 nộ, nếu không có khiên sẽ tạo “Khiên sét” bằng 400% công bản thân.

Author Pink Pig
Published
Categories Thông tin võ sĩ
Views 1411

Comments

No Comments

Leave a Reply