Duyên

Bao, Chris, Yuri +20% HP

Bao, Kensou, Athena 2002 UM, Momoko +20% ATK

Bao, Mary, Kasumi, Shermie +20% HP

Duyên ngầm

Mai, Eiji, Chris Hỏa

Kỹ năng

Tăng KST và 15% tỷ lệ khống chế cho toàn đội (không cộng dồn với Crazy Iori, 2 lượt). Sau khi bị hạ gục, tăng 10% KST toàn đội (2 lượt), nếu trong đội hình có Kensou, hồi 20% HP, 10% CHST và KST cho Kensou (2 lượt).
Tăng KST và 15% tỷ lệ khống chế cho toàn đội (không cộng dồn với Crazy Iori, 2 lượt). Sau khi bị hạ gục, tăng 12% KST và 1 chút HP cho toàn đội (2 lượt), nếu trong đội hình có Kensou, hồi 20% HP, 10% CHST và KST cho Kensou (2 lượt).

Tấn công đơn mục tiêu, giảm 10% ATK và CHST. Tăng 25% phản đòn bản thân (1 lượt).
Tấn công đơn mục tiêu, giảm 12% ATK và CHST. Tăng 30% phản đòn bản thân (1 lượt).

Hồi HP toàn đội, giảm 80% tốc độ hồi nộ bản thân. Nếu trong đội hình có đủ 4 loại hồn lực, tăng 20% khả năng hồi phục cho toàn đội (3 lượt). 50% tỷ lệ hồi sinh một đồng minh thấp máu nhất, sau khi hồi sinh hồi 40% HP tối đa và nộ đang có trước khi bị hạ gục.
Hồi HP toàn đội, giảm 80% tốc độ hồi nộ bản thân. Nếu trong đội hình có đủ 4 loại hồn lực, tăng 20% khả năng hồi phục cho toàn đội (3 lượt). 50% tỷ lệ hồi sinh một đồng minh thấp máu nhất, sau khi hồi sinh hồi 60% HP tối đa và nộ đang có trước khi bị hạ gục.
Hồi HP toàn đội, giảm 50% tốc độ hồi nộ bản thân. Không cần trong team tứ hồn, tăng 25% khả năng hồi phục cho toàn đội (3 lượt). 70% tỷ lệ hồi sinh một đồng minh thấp máu nhất, sau khi hồi sinh hồi 60% HP tối đa và nộ đang có trước khi bị hạ gục.

Published
Categories Thông tin võ sĩ
Views 1164

Comments

No Comments

Leave a Reply