Duyên

Athena Asamiya XI, Athena Asamiya 2002UM, Athena Asamiya +25% ATK

Athena Asamiya XI, Athena Asamiya XIII, Kensou XIII, Kensou XI +25% ATK

Athena Asamiya XI, Mian, Vanessa XIV +25% HP

Duyên ngầm

Kỹ năng

Tăng tỷ lệ hồi phục bản thân, đồng minh nhận 50% hiệu quả. Tăng bản thân 35% tỷ lệ sát thương, kháng sát thương và kháng sát thương tuyệt kỹ, kháng sát thương độc chiêu. Nếu bản thân ở hàng trước hoặc chỉ có 1 người, tăng 35% siêu kháng sát thương và 20% kháng sát thương. Nếu bản thân ở hàng sau và có nhiều hơn 1 đồng minh, tăng tỷ lệ sát thương lên thêm 40% và 15% siêu sát thương. Bản thân không nhận khả năng hồi sinh từ các nguồn khác. Tấn công mục tiêu có HP cao hơn 50% thêm 1 điểm “Áp chế hồi phục” giảm 20% tỷ lệ hồi phục (tối đa 60%, bỏ qua miễn khống, không thể xóa bỏ, làm mới hiệu ứng 2 lượt). Tấn công mục tiêu có HP dưới 50%, tiêu thụ tất cả cộng dồn “Áp chế hồi phục” và gây thêm sát thương bằng (số cộng dồn *12% HP tối đa). Xuất trận có 8 điểm “Pha lê lấp lánh”, nhận 1 điểm “Pha lê lấp lánh” mỗi khi tiêu thụ “Áp chế hồi phục” (tối ra 10 điểm “Pha lê lấp lánh”). Vào đầu mỗi lượt của địch, nhận kháng bại huyết. Khi nhận sát thương chí tử, tiêu thụ 3 điểm “Pha lê lấp lánh” hồi phục 50% HP và 300 nộ (3 điểm “Pha lê lấp lánh” cho lần đầu tiên, những lần tiếp theo tăng 1 điểm “Pha lê lấp lánh”), tăng 40% kháng sát thương 1 lượt. Tăng vĩnh viễn kháng sát thương tuyệt kỹ và kháng sát thương độc chiêu, lần đầu kích hoạt tăng 25% và 3% cho mỗi lần kích hoạt, hồi 30% lượng HP đã mất cho đồng minh có tỷ lệ HP thấp nhất.
Tăng tỷ lệ hồi phục bản thân, đồng minh nhận 50% hiệu quả. Tăng bản thân 40% tỷ lệ sát thương, kháng sát thương và kháng sát thương tuyệt kỹ, kháng sát thương độc chiêu. Nếu bản thân ở hàng trước hoặc chỉ có 1 người, tăng 40% siêu kháng sát thương và 20% kháng sát thương. Nếu bản thân ở hàng sau và có nhiều hơn 1 đồng minh, tăng tỷ lệ sát thương lên thêm 45% và 15% siêu sát thương. Miễn nhiễm trạng thái xấu ở lượt đầu tiên và chắc chắn có độc chiêu. Bản thân không nhận khả năng hồi sinh từ các nguồn khác. Tấn công mục tiêu ngẫu nhiên thêm 1 điểm “Áp chế hồi phục” giảm 25% tỷ lệ hồi phục (tối đa 75%, bỏ qua miễn khống, không thể xóa bỏ, làm mới hiệu ứng 2 lượt). Tấn công mục tiêu có HP dưới 50%, tiêu thụ tất cả cộng dồn “Áp chế hồi phục” và gây thêm sát thương bằng (số cộng dồn *15% HP tối đa). Xuất trận có 10 điểm “Pha lê lấp lánh”, nhận 1 điểm “Pha lê lấp lánh” mỗi khi tiêu thụ “Áp chế hồi phục” (tối ra 10 điểm “Pha lê lấp lánh”). Vào đầu mỗi lượt của địch, nhận kháng bại huyết. Khi nhận sát thương chí tử, tiêu thụ 3 điểm “Pha lê lấp lánh” hồi phục 70% HP và 400 nộ (3 điểm “Pha lê lấp lánh” cho lần đầu tiên, những lần tiếp theo tăng 1 điểm “Pha lê lấp lánh”), tăng 40% kháng sát thương và 80% tỷ lệ miễn nhiễm khống chế (1 lượt, có thể cộng dồn, thời gian tồn tại được tính riêng biệt). Tăng vĩnh viễn kháng sát thương tuyệt kỹ và kháng sát thương độc chiêu, lần đầu kích hoạt tăng 25% và 3% cho mỗi lần kích hoạt, hồi 50% lượng HP đã mất cho đồng minh có tỷ lệ HP thấp nhất. Mỗi khi tiêu thụ 1 điểm “Pha lê lấp lánh”, tăng bản thân 1% tỷ lệ sát thương và siêu kháng sát thương.

Tấn công hàng 2 mục tiêu, có 40% choáng. Hồi phục 30% HPvà 150 nộ. Thêm “Năng lượng áp chế” cho kẻ đứng sau mục tiêu chính. Khi mục tiêu đang có “Năng lượng áp chế” sử dụng tuyệt kỹ, hồi 30% HP đã mất của bản thân và mục tiêu nhận hiệu ứng “Thanh tẩy” giảm 30% sức tấn công và tốc độ hồi nộ (2 lượt).
Tấn công hàng 2 mục tiêu, có 60% choáng. Hồi phục 40% HP và 200 nộ. Tăng tỷ lệ kháng sát thương cho võ sĩ có chỉ số công cao nhất, giá trị bằng 10% tỷ lệ kháng sát thương bản thân (2 lượt, không thể hóa giải, thêm “Năng lượng áp chế” vào hàng mục tiêu). Khi mục tiêu đang có “Năng lượng áp chế” sử dụng tuyệt kỹ, hồi 50% HP đã mất của bản thân và đồng minh thấp máu nhất. Mất máu (ít nhất 20% HP tối đa). Giảm 30% sức tấn công và tốc độ hồi nộ (2 lượt).

Tấn công toàn địch, tăng 20% công thủ và kháng sát thương.Tăng 30% tỷ lệ hồi phục cho toàn đội (không thể giải). Hồi phục 35% HP đã mất cho đồng minh có %HP thấp nhất. Thêm “Áp chế sức mạnh” cho toàn địch bị tấn công (1 lượt), nếu tấn công 3 võ sĩ đồng minh kích hoạt “Áp chế sức mạnh” hồi phục 20% HP đã mất cho toàn đội. Đòn tấn công gây thêm sát thương với mỗi điểm “Áp chế hồi phục” (số điểm cộng dồn *10% HP hiện tại). Giải hiệu ứng xấu cho 1 đồng minh bất kỳ.
Tấn công toàn địch, tăng 30% công thủ và kháng sát thương. Tăng 30% lượng hồi phục cho toàn đội (không thể giải). Khôi phục 35% HP thấp nhất cho các võ sĩ mất máu, hồi máu cho toàn đội. Thêm “Áp chế sức mạnh” cho các mục tiêu bị tấn công (1 lượt), nếu tấn công 3 võ sĩ đồng minh hoặc bị kích hoạt “Áp chế hồi phục” hồi phục 30% HP đã mất cho toàn đội (ít nhất là 10% HP tối đa). Đòn tấn công gây thêm sát thương với mỗi điểm “Áp chế hồi phục” (số điểm cộng dồn *13% HP hiện tại).Giải hiệu ứng xấu và “Phá giáp” cho 1 đồng minh bất kỳ. Xóa bỏ trạng thái I-ON hóa, nếu khống có ai bị I-ON hóa lập tức giải 1 hiệu ứng xấu cho đồng minh khác. Cho 1 võ sĩ đang không có độc chiêu được sử dụng độc chiêu (nếu đồng minh bị cấm độc chiêu, giải hiệu ứng cấm độc chiêu). Thêm “Phá giáp” ngẫu nhiên 1 kẻ địch ưu tiên hàng sau (2 lượt, giảm 20% kháng sát thương và kháng sát thương tuyệt kỹ).
.

Author Pink Pig
Published
Categories Thông tin võ sĩ
Views 2374

Comments (1)

  • Pink Pig
    30/03/2022 at 10:35 Sáng Reply
    https://www.facebook.com/groups/663548934101994

Leave a Reply