Duyên

Angel, Foxy, Kula +20% ATK

Angel, Mary, Shermie, Kasumi +20% ATK

Angel, Athena, Yuri, Mai +20% ATK

Duyên ngầm

Mai, Mary, Kasumi

Kỹ năng

Tăng kháng khống chế cho hàng 2 người bản thân đang đứng. Nếu phe ta có nhiều hơn 3 võ sĩ Nữ, tăng 150 nộ mỗi khi bản thân hạ gục được 1 mục tiêu.
Tăng kháng khống chế cho hàng 2 người bản thân đang đứng. Nếu phe ta có nhiều hơn 3 võ sĩ Nữ, tăng 15% tỷ lệ tung độc chiêu, tăng 200 nộ mỗi khi bản thân hạ gục được 1 mục tiêu.

Tấn công đơn mục tiêu, gây thêm 20% ST lên võ sĩ nam.
Tấn công đơn mục tiêu, gây thêm 20% ST lên võ sĩ nam. Sau lượt 3, tăng 15% ATK bản thân.

Tấn công đơn mục tiêu, 25% tỷ lệ chí mạng và 20% lực chí mạng. Sau lượt 3, tuyệt kỹ này có 35% tỷ lệ chí mạng và 50% lực chí mạng.
Tấn công đơn mục tiêu, 35% tỷ lệ chí mạng và 30% lực chí mạng. Sau lượt 3, tuyệt kỹ này có 50% tỷ lệ chí mạng và 60% lực chí mạng.
Tấn công đơn mục tiêu, 35% tỷ lệ chí mạng và 30% lực chí mạng. Sau lượt 3, tuyệt kỹ này có 50% tỷ lệ chí mạng và 60% lực chí mạng. Hồi máu cho võ sĩ nữ phe ta bằng 10% ST gây ra.

Published
Categories Thông tin võ sĩ
Views 1322

Comments

No Comments

Leave a Reply