Duyên

Zero, Igniz , Krizalid +25% ATK

Zero, Kula, Angel +25% HP

Zero, K’, Kyo +25% HP

Duyên ngầm

Angel, Kyo, K’

Kỹ năng

Bắt đầu trận đấu, tạo liên kết với toàn bộ địch. Cứ mỗi kẻ địch bị hạ gục, hồi 15% HP bản thân và giải toàn bộ hiệu ứng xấu. Có tỷ lệ “Chống cự” (Trực tiếp giảm sát thương nhận vào).
Bắt đầu trận đấu, tạo liên kết với toàn bộ địch và đồng minh. Cứ mỗi kẻ địch bị hạ gục, hồi 15% HP bản thân và giải toàn bộ hiệu ứng xấu. Cứ mỗi đồng minh bị hạ gục, hồi 7.5% HP bản thân và giải toàn bộ hiệu ứng xấu. Có tỷ lệ “Chống cự” (Trực tiếp giảm sát thương nhận vào).

Tấn công đơn mục tiêu, tăng 15% tỷ lệ tung độc chiêu của bản thân (2 lượt). Tăng 60% ST lên võ sĩ đả. Kể từ lượt 4, độc chiêu tăng 30% ATK bản thân (2 lượt).
Tấn công đơn mục tiêu, tăng 25% tỷ lệ tung độc chiêu của bản thân (2 lượt). Tăng 70% ST lên võ sĩ đả. Trước lượt 4, độc chiêu tăng 30% kháng chí mạng vs 10% KST bản thân. Kể từ lượt 4, độc chiêu tăng 30% ATK và tỷ lệ chí mạng bản thân (2 lượt).

Tấn công hàng trước phe địch, hút 50% DEF (tỷ lệ chia đều cho các mục tiêu ở hàng đó, 1 lượt). Kể từ lượt 4, tăng tốc độ hồi nộ và 30%  ATK (2 lượt).
Tấn công hàng trước phe địch, hút 65% DEF (tỷ lệ chia đều cho các mục tiêu ở hàng đó, 1 lượt). Kể từ lượt 4, tăng tốc độ hồi nộ và 40%  ATK (2 lượt).
Tấn công hàng trước phe địch, hút 70% DEF (tỷ lệ chia đều cho các mục tiêu ở hàng đó, 1 lượt). Kể từ lượt 4, tăng tốc độ hồi nộ và 45% ATK (2 lượt). Nếu hàng trước phe ta chỉ còn 1 mình Zero, biến chiêu, tấn công 1 mục tiêu,  hút 70% DEF, 1 lượt. Tăng 45% ATK và 30% tốc độ hồi nộ, 2 lượt. Tăng ST bằng 30% HP bản thân đã mất.

Published
Categories Thông tin võ sĩ
Views 1244

Comments

No Comments

Leave a Reply