Duyên

Tung Fu Rue, Shion, Shun’ei +25% ATK

Tung Fu Rue, Chin, Saisyu +25% ATK

Tung Fu Rue, Terry, Geese +25% ATK

Duyên ngầm

Kỹ năng

Vào đầu lượt đấu, nếu HP bản thân thấp hơn 50%, kích hoạt “Bát cực hộ thân” (Giải toàn bộ hiệu ứng bất lợi và miễn nhiễm hiệu ứng tới hết trận đấu, lập tức hồi 70% HP). Vào đầu trận đấu, chọn 2 võ sĩ đồng minh ngẫu nhiên làm “Đệ tử” (1 “Đệ tử” tăng 20% CHST và “Đệ tử” còn lại tăng 20% KST, “Đệ tử” tăng KST thường được chọn ở hàng trên). Nếu chỉ có 1 võ sĩ đồng minh, thì võ sĩ đó sẽ được nhận làm “Đệ tử” và nhận cả 2 hiệu quả CHST, KST. Tung Fu Rue hồi 50 nộ mỗi khi “Đệ tử” bị tấn công (tối đa 300 nộ mỗi lượt). 20% ST bản thân gây ra sẽ được chuyển thành HP cho 1 đồng minh thấp máu nhất. Ở lượt đầu, mỗi lần nhận ST sẽ không quá 30% HP bản thân. Giảm công toàn bộ địch (không cộng dồn với các nội tại giảm công khác).
Ngay sau khi bị tấn công, nếu HP bản thân thấp hơn 50%, kích hoạt “Bát cực hộ thân” (Giải toàn bộ hiệu ứng bất lợi và miễn nhiễm hiệu ứng tới hết trận đấu, lập tức hồi 80% HP, 500 nộ). Vào đầu trận đấu, chọn 2 võ sĩ đồng minh ngẫu nhiên làm “Đệ tử” (1 “Đệ tử” tăng 20% CHST, 10% KST và “Đệ tử” còn lại tăng 20% KST, 10% CHST, “Đệ tử” tăng KST thường được chọn ở hàng trên). Nếu chỉ có 1 võ sĩ đồng minh, thì võ sĩ đó sẽ được nhận làm “Đệ tử” và nhận cả 2 hiệu quả CHST, KST (25%). Tung Fu Rue hồi 50 nộ mỗi khi “Đệ tử” bị tấn công (tối đa 300 nộ mỗi lượt). 20% ST bản thân gây ra sẽ được chuyển thành HP cho 1 đồng minh thấp máu nhất. Ở lượt đầu, mỗi lần nhận ST sẽ không quá 30% HP bản thân. Giảm công toàn bộ địch (không cộng dồn với các nội tại giảm công khác).

Tấn công hàng 2 người, 40% tỷ lệ choáng mục tiêu đứng trước. Hồi cho mỗi “Đệ tử” 100 nộ (Hồi 200 nộ nếu chỉ còn 1 “Đệ tử” hoặc hồi nộ bản thân nếu không còn “Đệ tử” nào). Chuyển 30% ST thành HP bản thân. Sau khi kích hoạt “Bát cực hộ thân”, chắc chắn tung độc chiêu cho đến hết trận.
Tấn công hàng 2 người, 50% tỷ lệ choáng mục tiêu đứng trước. Hồi cho mỗi “Đệ tử” 150 nộ (Hồi 250 nộ nếu chỉ còn 1 “Đệ tử” hoặc hồi nộ bản thân nếu không còn “Đệ tử” nào). Chuyển 35% ST thành HP bản thân. Sau khi kích hoạt “Bát cực hộ thân”, chắc chắn tung độc chiêu cho đến hết trận. Tăng 40% ST độc chiêu.

Tấn công toàn bộ địch. Phe địch càng ít võ sĩ, sát thương càng tăng (tối đa 100%). Tăng 25% CHST và KST bản thân (2 lượt). Tất cả “Đệ tử” chắc chắn tung độc chiêu lượt này. Sau khi tuyệt kỹ, mỗi lần bị tấn công sẽ không nhận ST quá 35% HP bản thân (2 lượt). Tăng 5% ST sau khi kích hoạt “Bát cực hộ thân”.
Tấn công toàn bộ địch. Phe địch càng ít võ sĩ, sát thương càng tăng (tối đa 120%). Tăng 35% CHST và KST bản thân (2 lượt). Tất cả “Đệ tử” chắc chắn tung độc chiêu lượt này. Sau khi tuyệt kỹ, mỗi lần bị tấn công sẽ không nhận ST quá 35% HP bản thân (2 lượt). Tăng 5% ST sau khi kích hoạt “Bát cực hộ thân” (ST thêm này không gây hồi nộ).
Tấn công toàn bộ địch. Phe địch càng ít võ sĩ, sát thương càng tăng (tối đa 120%). Tăng 35% CHST và KST bản thân (2 lượt). Tất cả “Đệ tử” chắc chắn tung độc chiêu lượt này và tăng 20% ST độc chiêu. Sau khi tuyệt kỹ, mỗi lần bị tấn công sẽ không nhận ST quá 30% HP bản thân (2 lượt). Tăng 5% ST sau khi kích hoạt “Bát cực hộ thân” (ST thêm này không gây hồi nộ). Nếu có 1 “Đệ tử” bị hạ gục, lập tức hồi 1000 nộ, biến chiêu, tấn công kẻ đã hạ gục “Đệ tử”, chắc chắn chí mạng (1 trận kích hoạt tối đa 1 lần), tăng 30% tỷ lệ chí mạng bản thân. Sau khi biến chiêu, ST thêm tăng lên thành 10%.

Kích hoạt: Kích hoạt tấn công ở lượt chẵn.
Trắng: Tăng sát thương và công lên 25%. Tấn công tất mục tiêu, mục tiêu càng ít sát thương càng lớn tối đa 150%.
Lục: Gây thêm sát thương bằng 8%HP tối đa. Sau khi tham chiến tăng 25% sát thương và kháng sát thương. Mở ô sách số 1.
Lam: Nhận 2 võ sĩ ngẫu nhiên làm đệ tử ( trong 1 lượt, không có tác dụng khi tham chiến) và khôi phục HP bằng 20% sát thương của kỹ năng này. Mở ô sách số 2.
Tím: Tăng 36% kháng sát thương cho 2 đệ tử. Mở ô sách số 3.
Cam: Tăng 36% sát thương cho 2 để tử. Có thể xuất chiến ở lượt 1.
Đỏ: Chuyển sử dụng Smax. Sát thương kỹ năng lên 40%. Hồi 200 nộ  và miễn khống chế lên 90% trong 1 lượt không thể xóa bỏ.

 

Published
Categories Thông tin võ sĩ
Views 3058

Comments

No Comments

Leave a Reply