Duyên:
OverGeese, Terry, Rock Howard +25% ATK
OverGeese, BillyXIV, Hein +25% ATK
OverGeese, Rugal, O.Rugal +25% ATK
Duyên ngầm

Kỹ năng

Khi vào trận, tăng cho bản thân sát thương tuyệt kỹ 20%. Tăng cho bản thân 35% công, thủ, tỷ lệ chí mạng. Mọi đòn tấn công của Geese XIV sẽ gây thêm sát thương bằng 8% HP tối đa (nếu địch đang có khiên, sẽ tăng thành 20%). Vào lượt của phe địch, nếu bản thân nhận sát thương vượt quá 40% HP, sẽ hóa khổng lồ, hồi 30% HP, tăng 80% tỷ lệ miễn khống, 30% kháng sát thương độc chiêu và kháng sát thương tuyệt kỹ (1 lượt, mỗi lượt kích hoạt tối đa 1 lần). Khi đang hóa khổng lồ, nếu nhận sát thương từ tuyệt kỹ sẽ vô hiệu hóa sát thương này, ngay lập tức phản công bằng tuyệt kỹ (mỗi lượt tối đa 1 lần, cả trận tối đa 3 lần, nếu là 1vs1 thì không kích hoạt). Trước khi hồi sinh, sát thương tối đa mà bản thân gánh chịu mỗi lần bị tấn công sẽ không vượt quá 50% HP tối đa (nếu là 1vs1 thì không kích hoạt). Khi lần đầu chết, chắc chắn sẽ hồi sinh, hồi 50% HP tối đa và MAX nộ, khi nhận sát thương chí tử sẽ không chết, giải trạng thái xấu kể cả hóa đá, hồi 50% HP tối đa (không bị ảnh hưởng bởi hiệu ứng giảm tỷ lệ chữa trị) và 400 nộ (kích hoạt tối đa 1 lần). Mỗi lần chết, kẻ hạ gục Geese sẽ bị hiệu ứng “Ác mộng” trong 2 lượt (nếu đang bị sẽ reset lại), giảm 35% sát thương, tỷ lệ chí mạng, 70% kháng chí mạng, bỏ qua miễn khống, không thể hóa giải.
Khi vào trận, tăng cho bản thân sát thương tuyệt kỹ 25%. Tăng cho bản thân 40% công, thủ, tỷ lệ chí mạng, 10% siêu sát thương ( là sát thương tính theo máu tối đa ). Mọi đòn tấn công của Geese XIV sẽ gây thêm sát thương bằng 10% HP tối đa (nếu địch đang có khiên, sẽ tăng thành 25%). Vào lượt của phe địch, nếu bản thân nhận sát thương vượt quá 35% HP, sẽ hóa khổng lồ, hồi 30% HP, tăng 80% tỷ lệ miễn khống, 40% kháng sát thương độc chiêu và kháng sát thương tuyệt kỹ (1 lượt, mỗi lượt kích hoạt tối đa 1 lần ). Khi đang hóa khổng lồ, nếu nhận sát thương từ tuyệt kỹ sẽ vô hiệu hóa sát thương này, ngay lập tức phản công bằng tuyệt kỹ (mỗi lượt tối đa 1 lần, cả trận tối đa 3 lần, nếu là 1vs1 thì không kích hoạt). Trước khi hồi sinh, sát thương tối đa mà bản thân gánh chịu mỗi lần bị tấn công sẽ không vượt quá 40% HP tối đa (nếu là 1vs1 thì không kích hoạt). Khi lần đầu chết, chắc chắn sẽ hồi sinh, hồi 100% HP tối đa và MAX nộ, khi nhận sát thương chí tử sẽ không chết, giải trạng thái xấu kể cả hóa đá, hồi 80% HP tối đa (không bị ảnh hưởng bởi hiệu ứng giảm tỷ lệ chữa trị) và 500 nộ (kích hoạt tối đa 1 lần). Tăng thêm 75% tốc độ hồi nộ và miễn khống chế , 20% kháng độc chiêu và tuyệt kĩ , cộng dồn với hóa khổng lồ. Mỗi lần chết, kẻ hạ gục Geese sẽ bị hiệu ứng “Ác mộng” trong 2 lượt (nếu đang bị sẽ reset lại), giảm 35% sát thương, tỷ lệ chí mạng, 70% kháng chí mạng, bỏ qua miễn khống, không thể hóa giải.

Tấn công hàng ngang mục tiêu, tăng 35% tỷ lệ đỡ đòn của bản thân , 40% xác suất tê liệt ( giảm 100% khả năng hồi nộ) một võ sĩ ngẫu nhiên trong hàng mục tiêu, 1 hiệp ). Hồi 20% máu của bản thân, hồi 60 nộ trong 2 lượt ).
Giảm 30% sát thương từ võ sĩ hệ Kĩ; thêm các hiệu ứng sau lên mục tiêu tùy theo loại võ sĩ mục tiêu, 1 hiệp (có thể cộng dồn với các kỹ năng khác cùng loại)
-Giảm 10% công của Đả.
-Giảm 10% miễn sát thương của Vệ.
-Giảm 10% sát thương tuyệt kỹ của Kỹ.
Tấn công hàng ngang mục tiêu : tăng 40% tỷ lệ đỡ đòn và tỷ lệ phá giáp : 60% xác suất tê liệt (làm choáng và giảm 100% tốc độ hồi phục nộ) một người ngẫu nhiên trong hàng ngang mục tiêu, 1 hiệp. Phục hồi 30% máu của bản thân, hồi mỗi hiệp 80 nộ (2 hiệp). Giảm 40% sát thương của võ sĩ hệ kĩ, đánh dấu mục tiêu chính trong 1 hiệp, trong thời gian đó, nếu mục tiêu tấn công bằng tuyệt kĩ (không phản công), tự tăng vĩnh viễn 25% xác suất của độc chiêu (có thể cộng dồn 3 lần). Thêm các hiệu ứng sau lên mục tiêu tùy theo hệ võ sĩ của mục tiêu, 1 hiệp (bỏ qua miễn khống , không thể bị xóa, có thể cộng dồn với các debuff khác cùng loại):
Đả : giảm 15% Tỷ lệ sát thương.
-Vệ: giảm 15% tỷ lệ kháng sát thương.
Kỹ : giảm 15% sát thương do tuyệt kĩ.

Tấn công hàng ngang đối phương (ưu tiên tấn công mục tiêu có <Hắc Mộng>), hấp thụ 20% tỷ lệ sát thương, tỷ lệ kháng sát thương và tỷ lệ crit. 50% ~ 70% xác suất làm tê liệt mục tiêu (1 hiệp, càng nhiều người trên sân, xác suất tê liệt càng cao). Kỹ năng này gây thêm 20% ~ 40% sát thương (nếu mục tiêu chính ở hàng trước, sát thương này sẽ tăng lên 40% ~ 60%, số lượng người trên sân càng ít, sát thương tăng càng cao). Nếu đòn đánh này gây chí mạng , 30% sát thương này thành sát thương lan lên xung quanh của mục tiêu chính (lúc này, sát thương này không hồi nộ).
Tấn công hàng ngang đối phương (ưu tiên tấn công mục tiêu có <Hắc Mộng>), hấp thụ (30%) tỷ lệ sát thương, tỷ lệ kháng sát thương và tỷ lệ crit. (60% ~ 80%) xác suất làm tê liệt mục tiêu (1 hiệp, càng nhiều người trên sân, xác  suất tê liệt càng cao). Kỹ năng này gây thêm (30% ~ 50%) sát thương (nếu mục tiêu chính ở hàng trước, sát  thương này sẽ tăng lên (50% ~ 70%), số lượng người trên sân càng ít, sát thương tăng càng cao). Nếu đòn đánh này gây chí mạng , 40% sát thương này thành sát thương lan lên xung quanh của mục tiêu chính (lúc này, sát thương này không hồi nộ). Mới: Mỗi khi bạn tung ra một tuyệt kĩ, thêm vĩnh viễn 1 lớp máu < Khát máu >(mỗi lớp Tăng 4% tấn công và phòng thủ, cộng thêm 10 lần), nếu mục tiêu chính chết trong hiệp này, Khát máu của bản thân sẽ được tăng lên thêm 1 tầng.
Nếu tỷ lệ chí mạng bản thân thấp hơn với tỷ lệ chí mạng của mục tiêu chính ( sau khi có buff ) không quá 100%, thì “Raising Storm” sẽ được giải phóng, nếu không thì “Oanh liệt lôi bộc quyền” sẽ được giải phóng; Nếu gây sát thương ở trạng thái thần bảo vệ, sẽ nhận được thêm 200 nộ và kéo dài vòng bảo vệ của thần, hiệu ứng này sẽ có hiệu lực tối đa 1 lần mỗi trận. Thunderstorm Fist: Tấn công đơn thể kẻ địch (ưu tiên hàng có dấu [Hắc Mộng] trước), nếu gây chí mạng lên mục tiêu chính, nó sẽ gây thêm 40% sát thương xung quanh mục tiêu chính (sát thương này không hồi phục nộ khí ) và 30% cơ hội làm tê liệt một người ngẫu nhiên trong một lượt (mục tiêu có khiên tăng sát thương lên 60%). Bão Bạo Kích: Tấn công tất cả kẻ địch (ưu tiên kẻ có [Hắc mộng] là mục tiêu chính), đòn đánh này sẽ gây chí mạng đối với các mục tiêu không phải mục tiêu chính, gây thêm 150% sát thương lên mục tiêu chính. Tất cả sát thương phục hồi nộ giảm 50%. Nếu mục tiêu chính có [Hắc mộng] , kéo dài thêm 1 hiệp.

Kích hoạt: Update

Author Pink Pig
Published
Categories Thông tin võ sĩ
Views 5230

Comments

No Comments

Leave a Reply