Duyên

Shun’ei XV, Ash Crimson, K’, Kyo +25% ATK

Shun’ei XV, Meitenkun XV, Duo Lon XIII +25% ATK

Shun’ei XV, Leona XIII, Iori Yagami XIV +25% ATK

Duyên ngầm

Kỹ năng

Tăng 40% tỉ lệ sát thương, kháng sát thương, sát thương tuyệt kĩ và kháng chí mạng. Nếu trên sân phe ta có nhóm võ sĩ “Nhân vật chính” ( Bao gồm tất cả các phiên bản hiện hành của Kyo, Iori, K’, Elizabeth và Ash) , tăng 10% kháng sát thương và kháng chí mạng cho toàn bộ nhóm võ sĩ này và bản thân. Nếu bản thân đang có 800 nộ trở lên, tăng 80% tỉ lệ kháng khống chế đồng thời kháng giảm nộ. Nhận 200 nộ khi bắt đầu trận đấu. Ở lượt đầu, bản thân chắc chắn tung độc chiêu. Khi bản thân tung tuyệt kĩ (ngoại trừ phản kích), sẽ kích hoạt 1 lần truy sát bằng độc chiêu, giới hạn 1 lần 1 lượt, truy sát lần này không gây hồi nộ cho địch và sẽ không kích hoạt nếu độc chiêu bị cấm. Mỗi khi bản thân tung độc chiêu, sẽ giúp tích lũy 2 stack “Lam thạch” (khi tích lũy đủ 16 stack sẽ nhận Hydrokinesis). Mỗi khi bản thân tung tuyệt kĩ, mỗi kẻ địch trúng đòn sẽ giúp bản thân tích lũy 3 “Hỏa thạch” (khi tích lũy đủ 16 stack sẽ nhận Pyrokinesis). Khi 1 trong 2 đã tích lũy đủ để ghép thành Hydrokinesis hoặc Pyrokinesis thì phần dư ra sẽ không được cộng bù cho tới khi nộ tuyệt kĩ 2 được kích hoạt. Khi bắt đầu lượt tiếp theo của bản thân, tích lũy đủ cả Hydrokinesis và Pyrokinesis, bản thân sẽ tiêu thụ cả 2 để chuyển sang tuyệt kĩ mới “Gaianic Block Brust” (ở lần tuyệt kĩ này tăng cho bản thân 40% sức chí mạng và 80% xuyên thủ, duy trì 1 lượt). Bản thân nhận “Khuếch đại thủ hộ” ( hiệu ứng này tăng cho bản thân 80% siêu kháng sát thương và sẽ giảm 10-35% sau mỗi lần chịu sát thương, kẻ địch càng ít tỉ lệ giảm càng nhiều). Khi nhận sát thương chí tử, bản thân sẽ kích hoạt kháng chí tử (xóa tất cả trạng thái khống chế, hồi 50% HP tối đa và 300 nộ, tăng vĩnh viễn 35% kháng sát thương tuyệt kĩ và sát thương độc chiêu). Có thể kích hoạt kháng chí tử từ 1-3 lần tùy vào số kẻ địch trên sân (Kẻ địch càng nhiều, kháng tử càng tăng). [Hào quang chiến trường]: Khi bản thân xuất trận sẽ giảm 25% công và giảm 20% kháng sát thương của mục tiêu (hiệu ứng giảm kháng sát thương duy trì 3 lượt).
Tăng 45% tỉ lệ sát thương, kháng sát thương, sát thương tuyệt kĩ và kháng chí mạng. Nếu trên sân phe ta có nhóm võ sĩ “Nhân vật chính” ( Bao gồm tất cả các phiên bản hiện hành của Kyo, Iori, K’, Elizabeth và Ash) , tăng 10% kháng sát thương và kháng chí mạng cho toàn bộ nhóm võ sĩ này và bản thân. Nếu bản thân đang có 700 nộ trở lên, nhận 100% tỉ lệ kháng khống chế đồng thời kháng giảm nộ, xóa hiệu ứng xấu (kích hoạt 1 lần mỗi lượt). Nhận 200 nộ khi bắt đầu trận đấu. Ở lượt đầu, bản thân chắc chắn tung độc chiêu. Khi bản thân tung tuyệt kĩ (ngoại trừ phản kích), sẽ kích hoạt 1 lần truy sát bằng độc chiêu, giới hạn 1 lần 1 lượt, truy sát lần này không gây hồi nộ cho địch và sẽ không kích hoạt nếu độc chiêu bị cấm. Mỗi khi bản thân tung độc chiêu, sẽ giúp tích lũy 2 stack “Lam thạch” (khi tích lũy đủ 16 stack sẽ nhận Hydrokinesis). Mỗi khi bản thân tung tuyệt kĩ, mỗi kẻ địch trúng đòn sẽ giúp bản thân tích lũy 3 “Hỏa thạch” (khi tích lũy đủ 16 stack sẽ nhận Pyrokinesis). Khi 1 trong 2 đã tích lũy đủ để ghép thành Hydrokinesis hoặc Pyrokinesis thì phần dư ra sẽ không được cộng bù cho tới khi nộ tuyệt kĩ 2 được kích hoạt. Khi bắt đầu lượt tiếp theo của bản thân, tích lũy đủ cả Hydrokinesis và Pyrokinesis, bản thân sẽ tiêu thụ cả 2 để chuyển sang tuyệt kĩ mới “Gaianic Block Brust” trong 1 lượt tăng bản thân 40% sức chí mạng, tốc độ hồi nộ120% xuyên giáp, nhận 60% giới hạn sát thương (2 lượt). Bản thân nhận “Khuếch đại thủ hộ” ( hiệu ứng này tăng cho bản thân 80% siêu kháng sát thương và sẽ giảm 10-35% sau mỗi lần chịu sát thương, kẻ địch càng ít tỉ lệ giảm càng nhiều). Khi nhận sát thương chí tử, bản thân sẽ kích hoạt kháng chí tử, xóa tất cả trạng thái khống chế, làm mới “Khuếch đại thủ hộ về mức tối đa, hồi 80% HP tối đa và 600 nộ, tăng vĩnh viễn 40% kháng sát thương tuyệt kĩ và sát thương độc chiêu. Có thể kích hoạt kháng chí tử từ 1-3 lần tùy vào số kẻ địch trên sân (Kẻ địch càng nhiều, kháng tử càng tăng). [Hào quang chiến trường]: Khi bản thân xuất trận sẽ giảm 25% công và giảm 20% kháng sát thương của mục tiêu (hiệu ứng giảm kháng sát thương duy trì 3 lượt).

Tấn công đơn mục tiêu, tăng bản thân 30% tỷ lệ đỡ đòn và kháng sát thương (không thể xóa bỏ). Hấp thụ 20% HP tối đa của kẻ địch và 200 nộ đồng thời tăng cho bản thân 7% tấn công ( tối đa 21%, 1 lượt, có thể cộng dồn với các hiệu ứng tương tự). Khi bị tấn công, bản thân nhận 1 điểm “Lam thạch” và tăng 5% kháng sát thương * số kẻ địch đang đứng trên sân (2 lượt, có thể cộng dồn với các hiệu ứng tương tự). Bản thân hồi 8% HP đã mất.
Tấn công đơn mục tiêu, tăng bản thân 35% tỷ lệ đỡ đòn và kháng sát thương (không thể xóa bỏ). Hấp thụ 30% HP tối đa của kẻ địch và 250 nộ. Tăng vĩnh viễn 15% tấn công và 25% tỷ lệ sử dụng độc chiêu ( tối đa 45%, 1 lượt, có thể cộng dồn với các hiệu ứng tương tự). Khi bị tấn công, bản thân nhận 1 điểm “Lam thạch” và tăng 5% kháng sát thương và 10% tỷ lệ chí mạng * số kẻ địch đang đứng trên sân (2 lượt, có thể cộng dồn với các hiệu ứng tương tự). Bản thân hồi 10% HP đã mất.

Tấn công hàng 2 mục tiêu (ưu tiên mục tiêu trước mặt). Tăng cho bản thân 20% công, sát thương và 35% tỷ lệ chí mạng. Tăng thêm 35% tỷ lệ hút máu và bỏ qua phản đòn của mục tiêu, bỏ qua 30% thủ của mục tiêu (gây 15% sát thương thêm lên kẻ địch có HP trên 50%) và hấp thụ 40% nộ của mục tiêu chính (hiệu ứng này sẽ bỏ qua tỷ lệ đỡ đòn và kháng khống chế ). Gây thêm 35% sát thương bằng tổng tỷ lệ sát thương gây ra cho mục tiêu chính (sát thương này xem như sát thương bổ sung). Tăng vĩnh viễn 8% sát thương tuyệt kĩ (tối đa 24%). Gây bại huyết bằng 30% HP của mục tiêu.
Tấn công hàng 2 mục tiêu (ưu tiên mục tiêu trước mặt). Tăng cho bản thân 30% công, sát thương và 50% tỷ lệ chí mạng. Tăng thêm 50% tỷ lệ hút máu và bỏ qua phản đòn của mục tiêu, bỏ qua 60% thủ của mục tiêu (gây 25% sát thương thêm lên kẻ địch có HP trên 50%) và hấp thụ 50% nộ của mục tiêu chính (hiệu ứng này sẽ bỏ qua tỷ lệ đỡ đòn và kháng khống chế ). Gây thêm 50% sát thương bằng tổng tỷ lệ sát thương gây ra cho mục tiêu chính (sát thương này xem như sát thương bổ sung). Tăng vĩnh viễn 12% sát thương tuyệt kĩ (tối đa 36%). Gây bại huyết bằng 40% HP của mục tiêu. Trong lượt hiện tại, khi tấn công mà bản thân đầy đủ nộ, sẽ dùng 800 nộ để kích hoạt 1 lần phản kích bằng tuyệt kĩ nhưng sát thương chỉ còn 80%, giới hạn 1 vòng 1 lượt và không thể kích hoạt nếu đang bị cấm tuyệt kĩ.
Tấn công hàng 2 mục tiêu (ưu tiên mục tiêu trước mặt). Tăng cho bản thân 35% công, thủ, sát thương và 60% tỷ lệ chí mạng. Tăng thêm 60% tỷ lệ hút máu và bỏ qua phản đòn của mục tiêu bằng 120% tỷ lệ hút máu, bỏ qua 60% thủ của mục tiêu (gây 25% sát thương thêm lên kẻ địch có HP trên 50%) và hấp thụ 50% nộ của mục tiêu chính (hiệu ứng này sẽ bỏ qua tỷ lệ đỡ đòn và kháng khống chế ). Gây thêm 50% sát thương bằng tổng tỷ lệ sát thương gây ra cho mục tiêu chính (sát thương này xem như sát thương bổ sung). Tăng vĩnh viễn 12% sát thương tuyệt kĩ (tối đa 36%). Gây bại huyết bằng 40% HP của mục tiêu. Trong lượt hiện tại, khi tấn công mà bản thân đầy đủ nộ, sẽ dùng 800 nộ để kích hoạt 1 lần phản kích bằng tuyệt kĩ nhưng sát thương chỉ còn 80%, giới hạn 1 vòng 1 lượt và không thể kích hoạt nếu đang bị cấm tuyệt kĩ..

Author Pink Pig
Published
Categories Thông tin võ sĩ
Views 1695

Comments

No Comments

Leave a Reply