Duyên

Ryo, Robert, Yuri +20% ATK
Andy, Ryo, Kim, Leona +20% HP
Ryo, Benimaru, Terry, King, Yamazaki +20% HP

Duyên ngầm

Kỹ năng

Tăng bản thân 10% phản đòn.
Tăng bản thân 18% phản đòn.

Tấn công đơn mục tiêu, tăng 20% tỷ lệ đỡ đòn cho hàng trước.
Tấn công đơn mục tiêu, tăng 20% tỷ lệ đỡ đòn và 10% kháng sát thương cho hàng trước.

Tấn công hàng ngang, địch giảm 15% công và tăng bản thân 25% kháng sát thương.
Tấn công đơn mục tiêu, giảm 40% công và 30% thủ. Gây thêm 25% sát thương nếu mục tiêu là Đả. Tăng bản thân 25% kháng sát thương và tỷ lệ đỡ đòn.

Author Pink Pig
Published
Categories Thông tin võ sĩ
Views 554

Comments

No Comments

Leave a Reply