Duyên

Rugal, Orochi, Goenitz +25% ATK

Rugal, Chris Hỏa, Iori +25% HP

Rugal, Mary, Yashiro Thổ +25% HP

Duyên ngầm

Terry, Yashiro Thổ, Geese

Kỹ năng

Tăng tỷ lệ kháng khống chế của bản thân.
Tăng tỷ lệ kháng khống chế của bản thân. Tăng 25% tỷ lệ đỡ đòn, 20% lực đỡ đòn bản thân.

Tấn công đơn mục tiêu, 20% tỷ lệ choáng. Tăng 60% ST lên võ sĩ đả.
Tấn công đơn mục tiêu, 25% tỷ lệ choáng. Tăng 60% ST lên võ sĩ đả. Tăng 30% ST lên võ sĩ trong team Boss 96 (Rugal, Orochi, Goenitz).

Tấn công võ sĩ ngẫu nhiên hàng sau phe địch, hút máu bằng 40% ST gây ra. Tăng 100% ST nếu mục tiêu là võ sĩ đả.
Tấn công võ sĩ ngẫu nhiên hàng sau phe địch, hút máu bằng 40% ST gây ra. Tăng 100% ST nếu mục tiêu là võ sĩ đả. Sau khi sử dụng tuyệt kỹ, có 30% tỷ lệ hồi sinh.
Tấn công võ sĩ ngẫu nhiên hàng sau phe địch, hút máu bằng 40% ST gây ra. Tăng 100% ST nếu mục tiêu là võ sĩ đả. Sau khi sử dụng tuyệt kỹ, có 35% tỷ lệ hồi sinh. Sau khi bị hạ gục, giảm 15% ST và 200 nộ hàng sau phe địch (2 lượt).

Published
Categories Thông tin võ sĩ
Views 1366

Comments

No Comments

Leave a Reply