Duyên

Robert, Ryo, Yuri +20% ATK

Robert, Yuri, Daimon, Benimaru, Billy +20% ATK

Robert, Choi, Kensou, Shingo +20% ATK

Duyên ngầm

Clark, Choi, Shermie Lôi

Kỹ năng

Tăng công võ sĩ nữ phe ta.
Tăng công võ sĩ nữ phe ta. Nếu trong đội hình có ít nhất 2 võ sĩ nữ, tăng 20% chí mạng bản thân.

Tấn công đơn mục tiêu, tăng 30% tỷ lệ chí mạng bản thân.
Tấn công đơn mục tiêu, tăng 30% tỷ lệ chí mạng bản thân. Nếu phe địch chỉ còn 1 võ sĩ, tăng 35% ST.

Tấn công hàng 2 người, tăng 40% tỷ lệ chí mạng bản thân và 20% tỷ lệ chí mạng cho các đồng minh đứng cạnh.
Tấn công hàng 2 người, tăng 40% tỷ lệ chí mạng bản thân và 20% tỷ lệ chí mạng cho tất cả đồng minh. Kể từ lượt 3, tăng 30% tốc độ hồi nộ bản thân.

Published
Categories Thông tin võ sĩ
Views 1207

Comments

No Comments

Leave a Reply