Duyên

Ralf XIII, Catty Leona, Nightmare Geese +25% ATK

Ralf XIII, Yashiro Thổ, Ralf, Heavy D +25% HP

Ralf XIII, Oswald, Maxima, Zero +25% HP

Duyên ngầm

Kỹ năng

Giảm ATK toàn bộ địch (không cộng dồn các nội tại giảm công khác). Tăng 50% tốc độ hồi nộ bản thân và 25% cho thành viên Ikari. Tấn công bằng độc chiêu và tuyệt kỹ găm 1 “Boom” vào mục tiêu (bỏ qua miễn khống, cộng dồn tối đa 6 “Boom”, mỗi lần giải hiệu ứng chỉ giảm 1 “Boom”, luôn luôn tồn tại 1 “Boom” cuối cùng không thể hóa giải). Khi kẻ địch đang có “Boom” trên người tấn công phe ta, tự tăng thêm 1 “Boom”, hồi 8% HP cho Ralf XIII. Khi “Boom” phát nổ, gây thêm ST dựa theo chỉ số DEF của Ralf XIII (120% + 90% x số “Boom”). “Boom” phát nổ có 50% ST lan, ST này bỏ qua miễn khống. Mỗi “Boom” khi phát nổ sẽ hồi 4% HP bản thân. Tăng 70% DEF, 15% CHST bản thân. Khi bị tấn công bởi kẻ không có “Boom” trên người, bản thân Ralf được tính là có thêm 30% kháng chí mạng trong lần nhận ST đó. Khi bản thân đầy nộ, giải toàn bộ hiệu ứng bất lợi (kể cả hóa đá) và miễn nhiễm hiệu ứng khống chế (hiệu ứng này tồn tại tới khi nào Ralf tung tuyệt kỹ). Ở lượt đầu tiên, nếu trong đội hình và viện trợ có ít nhất 3 võ sĩ thuộc đội Ikari, tăng 20% KST tuyệt kỹ bản thân (2 lượt).
Giảm ATK toàn bộ địch (không cộng dồn các nội tại giảm công khác). Tăng 50% tốc độ hồi nộ bản thân và 25% cho thành viên Ikari. Tấn công bằng độc chiêu và tuyệt kỹ găm 1 “Boom” vào mục tiêu (bỏ qua miễn khống, cộng dồn tối đa 6 “Boom”, mỗi lần giải hiệu ứng chỉ giảm 1 “Boom”, luôn luôn tồn tại 1 “Boom” cuối cùng không thể hóa giải). Khi kẻ địch đang có “Boom” trên người tấn công phe ta, tự tăng thêm 1 “Boom”, hồi 8% HP cho Ralf XIII. Khi “Boom” phát nổ, gây thêm ST dựa theo chỉ số DEF của Ralf XIII (120% + 90% x số “Boom”). “Boom” phát nổ có 50% ST lan, ST này bỏ qua miễn khống. Mỗi “Boom” khi phát nổ sẽ hồi 4% HP bản thân. Tăng 80% DEF, 25% CHST bản thân. Khi bị tấn công bởi kẻ không có “Boom” trên người, bản thân Ralf được tính là có thêm 40% kháng chí mạng trong lần nhận ST đó. Nếu mục tiêu mang “Boom” tử trận, “Boom” sẽ được chuyển sang 1 mục tiêu ngẫu nhiên khác. Khi bản thân đầy nộ, giải toàn bộ hiệu ứng bất lợi (kể cả hóa đá) và miễn nhiễm hiệu ứng khống chế (hiệu ứng này tồn tại tới khi nào Ralf tung tuyệt kỹ). Khi Ralf XIII hy sinh, hồi 200 nộ, tăng 20% tốc độ hồi nộ và 40% kháng khống chế cho toàn bộ đồng minh (2 lượt), giải hiệu ứng cho thành viên Ikari (kể cả hóa đá). Ở lượt đầu tiên, nếu trong đội hình và viện trợ có ít nhất 3 võ sĩ thuộc đội Ikari, tăng 20% KST tuyệt kỹ bản thân (2 lượt).

Tấn công đơn mục tiêu, không chí mạng, không thể đỡ đòn, ưu tiên mục tiêu đang có “Boom”, giảm 50% DEF, 20% KST (2 lượt), hấp thụ 200 nộ. Đòn tấn công không thể chí mạng cũng như đỡ đòn.
Tấn công đơn mục tiêu, không chí mạng, không thể đỡ đòn, ưu tiên mục tiêu đang có “Boom”, giảm 60% DEF, 20% KST, 20% đỡ đòn (2 lượt), hấp thụ 300 nộ. Đòn tấn công không thể chí mạng cũng như đỡ đòn.

Tấn công đơn mục tiêu, ưu tiên mục tiêu đang có “Boom”. Hồi 60 nộ cho đồng minh hàng sau. Tăng 20% ATK, DEF, kháng chí mạng bản thân (2 lượt). Đòn tấn công của bản thân bỏ qua DEF của mục tiêu trong 1 lượt. Tăng 10% ST tuyệt kỹ (mỗi “Boom” tăng thêm 4% ST, tối đa 20%). Nếu mục tiêu đang có nhiều hơn hoặc bằng 3 “Boom”, kích nổ số “Boom” đó, lượt này chắc chắn tung độc chiêu.
Tấn công đơn mục tiêu, ưu tiên mục tiêu đang có “Boom”. Giảm 150 nộ của 2 mục tiêu ngẫu nhiên. Hồi 100 nộ cho đồng minh hàng sau và 200 nộ bản thân. Tăng 30% ATK, DEF, kháng chí mạng bản thân (2 lượt). Đòn tấn công của bản thân bỏ qua DEF của mục tiêu trong 1 lượt. Tăng 20% ST tuyệt kỹ (mỗi “Boom” tăng thêm 4% ST, tối đa 20%). Nếu mục tiêu đang có nhiều hơn hoặc bằng 3 “Boom”, kích nổ số “Boom” đó, lượt này chắc chắn tung độc chiêu.
UPDATING….

Kích hoạt: Kể từ lượt 2.
Trắng: tăng 20% công, sát thương, 30% sát thương tuyệt kỹ. Tấn công một mục tiêu. Hồi máu cho một đồng minh có HP thấp nhất với lượng hồi bằng 200% chỉ số thủ của bản thân. Có thể tham chiến từ lượt thứ 3 trở đi.
Lục: Gây thêm sát thương bằng 500% chỉ số thủ của bản thân. Khi tham chiến sẽ tăng cho bản thân 25% sát thương và kháng sát thương vĩnh viễn. Mở ô 1 sách hỗ trợ.
Lam: giảm 200 nộ của mục tiêu chính và 1 địch ngẫu nhiên (nếu địch chỉ có 1 người thì giảm 400 nộ, đòn đánh không thể chí mạng và không thể đỡ đòn). Mở ô 2 sách hỗ trợ. +1 số lần hỗ trợ.
Tím: tăng 50% thủ cho bản thân, mỗi một đồng minh thuộc đội IKARI sẽ giúp Ralf XIII tăng thêm 10% thủ. Hồi 100 nộ cho các đồng minh đứng hàng sau. Mở ô 3 sách hỗ trợ.
Cam: gây 50% sát thương lan ra những địch đứng xung quanh mục tiêu chính (bỏ qua miễn khống). Có thể tham chiến từ lượt thứ 1 trở đi.
Đỏ: tăng 30% sát thương, tuyệt kỹ chuyển thành SMAX, bỏ qua thủ của mục tiêu. Giải trạng thái khống chế kể cả hóa đá cho 1 đồng minh (ưu tiên người đang bị khống chế). Copy lượng nộ của 1 địch ngẫu nhiên cho 1 đồng minh phe ta chưa MAX nộ (nếu lượng nộ của mục tiêu địch nhiều hơn). +2 số lần hỗ trợ.

 

Published
Categories Thông tin võ sĩ
Views 5092

Comments

No Comments

Leave a Reply