Duyên

Omega Rugal, Kyo NESTS, Ash, K’, Orochi +25% ATK

Omega Rugal, Crazy Iori, Leona dị +25% HP

Omega Rugal, Krauser, Krizalid, Brian +25% HP

Duyên ngầm

Crazy Iori, Leona dị, Saisyu

Kỹ năng

Omega Rugal miễn nhiễm các hiệu ứng khống chế (trừ hóa đá, mê hoặc). Khi ra trận, nếu cả 2 phe có tổng cộng 3 võ sĩ tư chất 14+ trở lên, sẽ hồi sinh một lần, nhận 50% nộ trước khi chết.
Omega Rugal miễn nhiễm các hiệu ứng khống chế (trừ hóa đá, mê hoặc). Khi ra trận, chắc chắn sẽ hồi sinh một lần, nhận 50% nộ trước khi chết. Có 50% tỷ lệ sao chép hiệu ứng có lợi của kẻ tấn công bản thân.

Tấn công hàng 2 người, sao chép các hiệu ứng tuyệt kỹ của mục tiêu (trừ hóa đá, mê hoặc), khi tuyệt kỹ, sẽ có tỷ lệ gây ra các hiệu ứng sao chép được. Giảm 50% tốc độ hồi nộ của mục tiêu. Tạo lá chắn bản thân, có tỷ lệ chống cự. Lượt 1 chắc chắn độc chiêu.
Tấn công hàng 2 người, sao chép các hiệu ứng tuyệt kỹ của mục tiêu (trừ hóa đá, mê hoặc), khi tuyệt kỹ, sẽ có tỷ lệ gây ra các hiệu ứng sao chép được. Giảm 60% tốc độ hồi nộ của mục tiêu. Hồi HP bằng 50% ST gây ra. Tạo lá chắn bản thân, có tỷ lệ chống cự. Lượt 1 chắc chắn độc chiêu.

Tấn công hàng 2 người, có tỷ lệ gây hiệu ứng đã sao chép được bằng độc chiêu trước đó. Tăng 20% ATK, DEF bản thân (2 lượt). Phe địch sử dụng tuyệt kỹ càng nhiều, lượng ATK, DEF được tăng càng nhiều (tối đa 30%). Tăng thêm ST dựa theo chỉ số DEF bản thân.
Tấn công hàng 2 người, có tỷ lệ gây hiệu ứng đã sao chép được bằng độc chiêu trước đó. Tăng 30% ATK, DEF bản thân (2 lượt). Phe địch sử dụng tuyệt kỹ càng nhiều, lượng ATK, DEF được tăng càng nhiều (tối đa 40%). Tăng thêm ST dựa theo chỉ số DEF bản thân.
Tấn công hàng 2 người, có tỷ lệ gây hiệu ứng đã sao chép được bằng độc chiêu trước đó. Tăng 35% ATK, DEF bản thân (2 lượt). Phe địch sử dụng tuyệt kỹ càng nhiều, lượng ATK, DEF được tăng càng nhiều (tối đa 45%). Tăng thêm ST dựa theo chỉ số DEF bản thân. Sau khi hồi sinh, hồi đầy nộ, biến chiêu, tấn công kẻ đã hạ gục mình trước đó, tăng 50% ATK, DEF. Sao chép hiệu ứng tuyệt kỹ của mục tiêu, tăng thêm ST dựa theo chỉ số DEF bản thân.

Kích hoạt: Có võ sĩ hồn rùa sử dụng tuyệt kỹ hoặc có 2 võ sĩ sử dụng tuyệt kỹ
Trắng: Kích hoạt kỹ năng.
Lục: Tăng vĩnh viễn bản thân 15% sát thương và 30% kháng sát thương và 10% đỡ đòn. Mở ô sách số 1.
Lam: Tăng sát thương bằng 150% chỉ số thủ bản thân. Mở ô sách số 2.
Tím: Hồi máu bằng 12%HP tối đa cho đồng mình thấp máu nhất và hồi thêm HP bằng 200% chỉ số thủ của OMG. Mở ô sách số 3.
Cam: Tăng bản thân 24% thủ, có thể xuất chiến ở lượt 1.
Đỏ: Tăng sát thương kỹ năng lên 30%, chuyển đổi Smax. Tấn công đơn lẻ, gây thêm hiệu ứng của mục tiêu cho 1 võ sĩ kích hoạt. Sau khi OMG tấn công, ngẫu nhiên 1 võ sĩ nhận buff hồi sinh với 30% HP và nộ.

Published
Categories Thông tin võ sĩ
Views 2611

Comments

No Comments

Leave a Reply