Duyên

Lin, Eiji, Choi +25% ATK

Lin, Benimaru 2003, Shingo +25% HP

Lin, K’, Maxima, Whip +25% ATK

Duyên ngầm

Benimaru 2003, Robert, Mai

Kỹ năng

Tăng tỷ lệ kháng khống chế bản thân. Khi Lin không bị khống chế, có 30% tỷ lệ giảm 75% ST tuyệt kỹ nhận vào. Hấp thụ các hiệu ứng độc và chuyển thành 10% HP tối đa bản thân. Mỗi khi 1 võ sĩ phe địch bị hạ gục bởi hiệu ứng độc, tăng 6% hút máu (cộng dồn tối đa 30%). Số võ sĩ phe địch dính độc càng ít, tỷ lệ độc chiêu của Lin càng tăng (tối đa 20%).
Tăng tỷ lệ kháng khống chế bản thân. Khi Lin không bị khống chế, có 35% tỷ lệ giảm 75% ST tuyệt kỹ nhận vào. Hấp thụ các hiệu ứng độc và chuyển thành 15% HP tối đa bản thân. Mỗi khi 1 võ sĩ phe địch bị hạ gục bởi hiệu ứng độc, tăng 10% hút máu (cộng dồn tối đa 30%). Số võ sĩ phe địch dính độc càng ít, tỷ lệ độc chiêu của Lin càng tăng (tối đa 20%). Nếu trong đội hình có Benimaru hoặc Benimaru 2003 thì bản thân được nhận 1 lần miễn tử (không chết khi nhận ST chí tử).

Tấn công đơn mục tiêu, gây hiệu ứng độc (giảm 8% HP mỗi lượt, có cộng dồn, không gây hồi nộ, kéo dài đến hết trận hoặc tới khi bị hóa giải). Nếu tấn công vào võ sĩ đang nhiễm độc, hồi 8% HP tối đa bản thân. Nếu tấn công vào võ sĩ thuộc tổ chức NESTS, tăng 40% ST.
Tấn công đơn mục tiêu, giảm 20% KST, gây hiệu ứng độc (giảm 12% HP mỗi lượt, có cộng dồn, không gây hồi nộ, kéo dài đến hết trận hoặc tới khi bị hóa giải). Nếu tấn công vào võ sĩ đang nhiễm độc, hồi 8% HP tối đa bản thân. Nếu tấn công vào võ sĩ thuộc tổ chức NESTS, tăng 60% ST, hồi 200 nộ bản thân.

Tấn công hàng 2 người, Tăng 10% CHST và KST bản (2 lượt). Gây hiệu ứng độc, tăng 25% ST các mục tiêu đã bị nhiễm độc trước đó. Cứ mỗi võ sĩ phe địch được giải độc, hồi 80 nộ, tăng 5% ATK, DEF bản thân (1 lượt, có cộng dồn).
Tấn công hàng 2 người, Tăng 15% CHST và KST bản (2 lượt). Gây hiệu ứng độc, tăng 35% ST các mục tiêu đã bị nhiễm độc trước đó. Cứ mỗi võ sĩ phe địch được giải độc, hồi 100 nộ, tăng 8% ATK, DEF bản thân (1 lượt, có cộng dồn).
Biến chiêu, tấn công đơn mục tiêu, Tăng 20% CHST và KST bản (2 lượt). Gây hiệu ứng độc lên mục tiêu và những kẻ đứng xung quanh, cứ 1 mục tiêu đang trúng độc, tăng 8% ST tuyệt kỹ (tối đa 48%) tăng 35% ST các mục tiêu đã bị nhiễm độc trước đó. Cứ mỗi võ sĩ phe địch được giải độc, hồi 150 nộ, tăng 12% ATK, DEF bản thân (1 lượt, có cộng dồn).

Published
Categories Thông tin võ sĩ
Views 1288

Comments

No Comments

Leave a Reply