1. Ăn bánh bao (9-10/10)

 2. Săn bản sao Kyo NESTS (9-10/10)

 3. Kula phòng thủ (10-11/10)

 4. Săn bản sao Adelheid (10-11/10)

 5. Nhiệm vụ tuần (10-12/10)

 6. Bán SKin Hotaru (10-12/10)

 7. Hồn hạp kép Hotaru-Rock Howard + Quay hvk + Tiêu kc (10-13/10)

 8. Ném bóng siêu năng (11-12/10)

 9. Cào vàng (12-13/10)

 10. Bán Skin Rock Howard (12-13/10)

 11. Shermie phiêu lưu (13-14/10)

 12. Săn bản sao Magaki (13-14/10)

 13. Mở rương thần (13-15/10)

 14. Quay Chip (13-15/10)

 15. Đập trứng KC (13-15/10)

 16. Phong ấn Orochi (14-15/10)

 17. Lật hoa quả (15-16/10)

 18. Bán Skin Overlord Geese (15-17/10)

 19. Vòng đua Overlord Geese + Tiêu kc (15-19/10)

 20. Săn bản sao Kyo NESTS (16-17/10)

 21. Đập bóng bay (16-17/10)

 22. Mèo thần bí (16-17/10)

 23. Bán máy bay (17-18/10)

 24. Săn bản sao Adelheid (17-18/10)

 25. Quay hvk Overlord Geese (17-19/10)

 26. Kyo nhảy xuống (18-19/10)

 27. Ghép tranh (19-21/10)

 28. Quay tinh tú (19-22/10)

 29. Quay bi (19-22/10)

 30. Đập trứng KC (19-22/10)

 31. Săn bản sao Magaki (20-21/10)

 32. 2048 (20-21/10)

 33. Ăn bánh bao (21-22/10)

 34. Quay chip (21-23/10)

 35. Bán mảnh võ sĩ (21-23/10)

 36. Bán gói quà võ sĩ giới hạn (21-22/10)

Author Pink Pig
Published
Categories Lịch sự kiện
Views 1809

Comments

No Comments

Leave a Reply