1. Bán gói quà giới hạn (26-28/1)

 2. Quay Chip + Vui cùng hội quán + VQMM (28-1/2)

 3. Tiêu Kc (28-4/2)

 4. Săn bản sao (29-30/1)

 5. Săn bản sao Elizabeth (30-31/1)

 6. Đăng nhập nhận quà (31-7/2)

 7. Quay Lõi NESTS + Bán Skin + Ghép tranh + Bán hvk + Shop giới hạn + Quay bi + Nạp Kc (1-4/2)

 8. Bán gói quà giới hạn + Quay hvk <Orochi Chris 2002UM & Billy XIV> (4-7/2)

 9. Bán Skin Orochi Chris 2002UM (4-6/2)

 10. Săn bản sao Nightmare Geese (5-6/2)

 11. Săn bản sao Goeniko (6-7/2)

 12. Bán Skin Billy XIV (6-8/2)

 13. Đăng nhập nhận quà (7-12/2)

 14. Giảm giá Skin (7-11/2)

 15. Quay hồn viện trợ <Death Vice & Oswald & Superstar Athena> + Quay Lõi NESTS + Tiêu Kc + Nạp Kc (7-11/2)

 16. Bán gói quà giới hạn (8-10/2)

 17. Shop quà bí ẩn (11-14/2)

 18. Vòng quay giới hạn <Goenitz 2002UM> (11-14/2)

 19. Máy kéo <Quay Mèo> (11-16/2)

 20. Nạp Kc (11-18/2)

 21. Săn bản sao Mr.Karate (12-13/2)

 22. Săn bản sao Elizabeth (13-14/2)

 23. Bình chọn nam thần (14-18/2)

 24. Đăng nhập nhận quà (14-19/2)

 25. Quét màn <Valentine> + Nhiệm vụ Valentine + Túi Valentine + X2 màn chính + Quay hồn lực 5 + Hot Rune & Tách Rune + Bán Skin <Goenitz 2002UM> + Quay hvk <Goenitz 2002UM> + Tiêu Kc (14-18/2)

Author Pink Pig
Published
Categories Lịch sự kiện
Views 2050

Comments

No Comments

Leave a Reply