1. Kula lật trái cây (21/8 – 22/8)

 2. Đập xe vàng + 2 lượt (21/8 – 22/8)

 3. Đăng nhập nhận quà Back to School (21/8 – 28/8)

 4. Bắn bóng bay (22/8 – 23/8)

 5. Săn bản sao KyoNESTS (22/8 – 23/8)

 6. Màn khó +3 lượt (22/8 – 24/8)

 7. Mua thể lực nhận thưởng (22/8 – 24/8)

 8. Bán skin (22/8 – 24/8)

 9. Đổi phím cam (22/8 – 24/8)

 10. Bắn máy bay (23/8 – 24/8)

 11. Săn bản sao Adel (23/8 – 24/8)

 12. Shop hội quán (23/8 – 26/8)

 13. Vòng quay may mắn (23/8 – 26/8)

 14. Nạp nhận quà theo mốc (23/8 – 26/8)

 15. Kyo nhảy xuống (24/8 – 25/8)

 16. Săn bản sao + 2 lượt (24/8 – 25/8)

 17. Đánh arena nhận thưởng (24/8 – 26/8)

 18. Hot rune/ đổi rune (24/8 – 26/8)

 19. Đổi phím đỏ (24/8 – 26/8)

 20. Khu vườn của Ash (25/8 – 26/8)

 21. Nữ vs nữ +2 lượt (25/8 – 26/8)

 22. 2048 (26/8 – 27/8)

 23. Săn bản sao Magaki (26/8 – 27/8)

 24. Nhiệm vụ tuần (26/8 – 28/8)

 25. Bán skin Shion (26/8 – 28/8)

 26. Hồn hạp Shion/Robert XI (26/8 – 29/8)

 27. Trứng HVK Shion/ Robert XI (26/8 – 29/8)

 28. Quay hồn hạp nhận thưởng (26/8 – 29/8)

 29. Tiêu tích lũy (26/8 – 29/8)

 30. Ăn bánh bao (27/8 – 28/8)

 31. Đập thùng EXP +2 lượt (27/8 – 28/8)

 32. Gói quà giới hạn (27/8 – 28/8)

 33. Kula phòng thủ (28/8 – 29/8)

 34. Đập xe vàng +2 lượt (28/8 – 29/8)

 35. Vượt bí truyện nhận thưởng (28/8 – 30/8)

 36. Nhiệm vụ Back to School (28/8 – 2/9)

 37. Bán skin Robert XI (28/8 – 29/8)

 38. Athena ném bóng (29/8 – 30/8)

 39. Săn bản sao Nameless (29/8 – 30/8)

 40. Đổi BOSS (29/8 – 31/8) – New

 41. Bán gói viện trợ (29/8 – 31/8)

 42. Bán sách viện trợ (29/8 – 31/8)

 43. Shake & Shake (29/8 – 2/9)

 44. Nạp tích lũy (29/8 – 2/9)

 45. Cào vàng (30/8 – 31/8)

 46. Săn bản sao Zero (30/8 – 31/8)

 47. Chúc phúc nhận thưởng (30/8 – 1/9)

 48. Shop Back to School (30/8 – 2/9)

 49. Đổi gói “Sunflower” (30/8 – 2/9)

 50. Shermie phiêu lưu (31/8 – 1/9)

 51. Săn bản sao +2 lượt (31/8 – 1/9)

 52. x2 5 lần mua thể lực (31/8 – 3/9)

 53. Bán skin (31/8 – 2/9)

 54. Bán HVK tư chất 14 (31/8 – 2/9)

 55. Phong ấn Orochi (1/9 – 2/9)

 56. Nữ vs nữ +2 lượt (1/9 – 2/9)

 57. x2 màn chính (1/9 – 3/9)

 58. Kula lật trái cây (2/9 – 3/9)

 59. Săn bản sao Mr.Karate (2/9 – 3/9)

 60. Hồn hạp Catty Leona/ One-man Army Ralf (2/9 – 5/9)

 61. Trứng HVK Catty Leona/ One-man Army Ralf (2/9 – 5/9)

 62. Quay hồn hạp nhận thưởng (2/9 – 5/9)

 63. Tiêu tích lũy (2/9 – 5/9)

 64. Bắn bóng bay (3/9 – 4/9)

 65. Đập thùng EXP + 2 lượt (3/9 – 4/9)

 66. Vượt tháp nhận thưởng (3/9 – 5/9)

 67. Bán skin One-man Army Ralf (3/9 – 5/9)

Published
Categories Lịch sự kiện
Views 1966

Comments (1)

 • KendSho
  31/08/2020 at 11:52 Sáng Reply
  Ủa tháng 9 ko có mèo à ad?

Leave a Reply