1. Ăn bánh bao (2-3/10)

 2. Tháo xe vàng (2-3/10)

 3. Bán Skin Kensou ( 2-3/10)

 4. Kula phòng thủ (3-4/10)

 5. Săn bản sao Mukai (3-4/10)

 6. Đánh bí truyện (3-5/10)

 7. Shop mèo bí ẩn (3-4/10)

 8. Đổi hồn hiệu (3-4/10)

 9. Đua Clark XIII đợt 1 + Máy kéo KC + Nạp KC (3-8/10)

 10. Ném Bóng Athena (4-5/10)

 11. Săn bản sao Terry2003 ( 4-5/10)

 12. Cào vàng (5-6/10)

 13. Nhiệm vụ tuần (5-7/10)

 14. Nhiệm vụ công ích (5-12/10)

 15. Shermie phưu lưu (6-7/10)

 16. Đổi hồn sách (6-7/10)

 17. Giảm giá skin (6-8/10)

 18. Phong ấn Orochi (7-8/10)

 19. Săn bản sao K’ ( 7-8/10)

 20. X2 màn (( 7-/10)

 21. Săn bản sao Adellheid (14-15/10)

 22. Bán skin Ralf XIII (( 14-16/10)

 23. Hồn hạp Ralf XIII- Robert XI + Quay trứng HVK + Tiêu KC ( 14-17/10)

 24. Kula phòng thủ ( 15-16/10)

 25. Đánh đấu trường nhận quà ( 15-17/10)

Author Pink Pig
Published
Categories Lịch sự kiện
Views 466

Comments

No Comments

Leave a Reply