1. Đăng nhập nhận quà (19-26/8)

  2. Bán gói nâng đẳng (19-22/8)

  3. Đua rương <Asuka> + Nạp Kc (19-22/8)

  4. Quay mèo (19-24/8)

  5. Quay hvk <Asuka> + Nhiệm vũ võ sĩ chủ đề + Hot Rune&Tách Rune + Tiêu Kc + Quay hồn lực 5 + Nạp Kc (22-26/8)

  6. Bán skin <eli> (26-27/8)

  7. Quay hvk <eli & Angel XIV> + Quay Chip + Quay tinh tú + Đập trứng (26-29/8)

  8. Quay hồn viện trợ <Mr.Karate II, Choi XIV, Maxima XIV> (29-31/8)

  9. Tiêu Kc + Nạp Kc (29-5/9)

Author Pink Pig
Published
Categories Lịch sự kiện
Views 1099

Comments

No Comments

Leave a Reply