1. Quay chip + Quay hồn hạp <Verse & Overlord Geese> + Quay hồn vũ khí <Verse & Overlord Geese> + Tiêu Kc + Đập trứng Kc (18-21/2)

  2. Bán skin Verse (18-20/2)

  3. Bán skin Overlord Geese (20-22/2)

  4. Đăng nhập nhận quà (21-26/2)

  5. Ghép tranh + Quay hồn viện trợ <Death Vice & Shion & Ralf XIII> + Quay Lõi NESTS + Tiêu Kc + Nạp Kc (21-25/2)

  6. Shop mèo bí ẩn (25-28/2)

  7. Đổi hồn hiệu & hồn sách (25-28/2)

  8. Đua rương võ sĩ <Orochi Yashiro 2002UM> + Tiêu Kc + Nạp Kc (25-28/2)

  9. Đăng nhập nhận quà (28-5/3)

  10. Giảm giá skin (28-4/3)

  11. Quay hồn lực 5 + Hot Rune & Tách Rune + Bán skin <Orochi Yashiro 2002UM> + Quay hồn vũ khí <Orochi Yashiro 2002UM> + Tiêu Kc

Author Pink Pig
Published
Categories Lịch sự kiện
Views 793

Comments

No Comments

Leave a Reply