1. Quay Chip + Bán gói quà giới hạn <Orochi Shermie 2002UM & Verse> + Gói quà nâng cấp <Orochi Shermie & Verse> + Quay hvk <Orochi Shermie 2002UM & Verse> + Đập trứng Kc (14-17/1)

 2. Bán skin Orochi Shermie 2002UM (14-16/1)

 3. Săn bản sao Flame Kyo (15-16/1)

 4. Săn bản sao Saiki (16-17/1)

 5. Bán skin Verse (16-18/1)

 6. Đăng nhập nhận thưởng (17-22/1)

 7. Quay viện trợ <One-man Army Ralf & Superstar Athena> + Ghép tranh + Bán hvk + Quay Lõi NESTS + Tiêu Kc + Nạp Kc (17-21/1)

 8. Shop mèo bí ẩn (21-24/1)

 9. Vòng quay giới hạn Orochi Yashiro 2002UM + Nạp Kc + Máy kéo <Mèo> (21-24/1)

 10. Săn bản sao Nightmare Geese (22-23/1)

 11. Săn bản sao Goeniko (23-24/1)

 12. Đăng nhập nhận thưởng (24-29/1)

 13. Giảm giá skin (24-28/1)

 14. Quay hồn lực 5 + Hot Rune&Tách Rune + Bán skin Orochi Yashiro 2002UM + Quay hvk Orochi Yashiro 2002UM + Tiêu Kc + Nạp Kc (24-28/1)

Author Pink Pig
Published
Categories Lịch sự kiện
Views 1271

Comments

No Comments

Leave a Reply