1. Lật thẻ hoa quả (13-14/11)

 2. Tháo xe vàng (13-14/11)

 3. Vòng 2 Clark XIII + Tiêu KC (13-18/11)

 4. Săn bản sao Igz (14-15/11)

 5. Săn bản sao Kula ( 15-16/11)

 6. Đánh ải luân hồi (15-18/11)

 7. Quay hồn lực 5 (15-18/11)

 8. Shop bí ẩn (15-16/11)

 9. Quay hồn vũ khí Clark XIII (15-18/11)

 10. Kyo nhảy xuống (16-17/11)

 11. Đổi hồn sách (16-17/11)

 12. Đổi mảnh võ sĩ ( 16-18/11)

 13. Khu vườn của Ash (17-18/11)

 14. Đổi hồn hiệu ( 17-18/11)

 15. Săn bản sao Leona Dị (18-19/11)

 16. Quét màn thường ( 18-20/11)

 17. Săn bản sao Instinct Iori (21-22/11)

 18. Hot rune + Rune converter ( 21-23/11)

 19. Tiêu kc (21-24/11)

 20. Săn bản sao Iori Dị ( 22-23/11)

 21. Giảm giá Skin (24-26/11)

 22. Ghép tranh (24-26/11)

 23. Quay bi (24-28/11)

 24. Lật hoa quả (25-26/11)

 25. Săn bản sao Mukai ( 25-26/11)

Author Pink Pig
Published
Categories Lịch sự kiện
Views 979

Comments

No Comments

Leave a Reply