1. Phong ấn Orochi (12-13/3)

 2. Tháo xe vàng (12-13/3)

 3. Giảm giá Skin (12-14/3)

 4. Lật hoa quả (13-14/3)

 5. Săn bản sao Adelheid (13-14/3)

 6. Quay hồn viện trợ (13-16/3)

 7. Vui cùng hội quán (13-16/3)

 8. VQMM (13-16/3)

 9. Nạp đơn mốc (13-16/3)

 10. Săn bản sao Magaki (14-15/3)

 11. Hồn lực 5 + Tiêu KC (16-19/3)

 12. Khu vườn bí ẩn (17-18/3)

 13. Săn bản sao Nameless (17-18/3)

 14. Quay Chip (18-20/3)

 15. Đua boss vòng 2 Extreme Mr.Karate II + Tiêu KC (19-24/3)

 16. Săn bản sao Zero (20-21/3)

 17. Săn bản sao New Mr.Karate (21-22/3)

 18. Quay hồn vũ khí Extreme Mr.karate II (21-24/3)

 19. Tách Rune + Hot Rune (24-26/3)

 20. Ghép tranh (24-26/3)

 21. Quay tinh tú (24-27/3)

 22. Quay bi (24-27/3)

 23. Nạp 7 ngày (17-24/3)

Author Pink Pig
Published
Categories Lịch sự kiện
Views 1146

Comments

No Comments

Leave a Reply