1. Bán skin <Orochi Yashiro 2002UM> (1-2/4)

  2. Bán gói quà giới hạn + Gói quà nâng đẳng + Quay hồn vũ khí <Orochi Yashiro 2002UM & Orochi Chris 2002UM> + Quay Chip + Quay Tinh tú + Nạp Kc (1-4/4)

  3. Nạp Kc (1-8/4)

  4. Bán skin <Orochi Chris 2002UM> (2-3/4)

  5. Đăng nhập nhận quà (4-9/4)

  6. Ghép tranh + Quay hồn viện trợ <Death Vice & Cruel Beauty Mature & Shion> + Quay Lõi NESTS + Tiêu Kc + Nạp Kc (4-8/4)

  7. Quay rương võ sĩ <Elizabeth XI> (8-11/4)

  8. Máy kéo <Quay mèo> (8-13/4)

  9. Nạp Kc (8-15/4)

  10. Đăng nhập nhận quà (11-16/4)

  11. Quay hồn lực 5 + Tách Rune&Hot Rune + Bán skin <Elizabeth XI> + Tiêu Kc (11-15/4)

Author Pink Pig
Published
Categories Lịch sự kiện
Views 1265

Comments

No Comments

Leave a Reply