Hồn lực: Băng Quy 

Duyên

Kula XIV, Foxy, Angel +25% ATK

Kula XIV, K’ XIV, Maxima XIV +25% HP

Kula XIV, Athena 2002 UM, Yuri, Momoko +25% HP

Duyên ngầm

Kỹ năng

Giảm công và khả năng hồi phục toàn bộ địch. Giảm 10% KST toàn bộ địch (2 lượt). Bắt đầu trận đấu, nhận 1 lớp “Khiên băng” bằng 50% HP tối đa bản thân, khi “Khiên băng” còn hiệu lực, miễn nhiễm các hiệu ứng khống chế cứng, 30% KST, KST tuyệt kỹ, KST độc chiêu (Khi khiên bị vỡ, kháng sát thương, kháng sát thương độc chiêu, kháng sát thương tuyệt kỹ đó sẽ duy trì thêm 1 lượt). Nếu là 1vs1 sẽ tăng 50% sát thương và sát thương tuyệt kỹ kéo dài cả trận. Khi nhận sát thương chí tử sẽ tự đóng băng bản thân xóa hiệu ứng xấu và không thể chọn làm mục tiêu, hồi lại 30% HP và 300 nộ. Bản thân miễn nhiễm với hiệu ứng đóng băng và đóng băng Max, mỗi lần bị giảm nộ sẽ hồi lại 150 điểm nộ .
Giảm công và kháng sát thương toàn bộ địch (2 lượt). Lượt 1, nhận 1 lớp “Khiên băng” bằng 50% HP tối đa bản thân. Khi “Khiên băng” còn hiệu lực, miễn nhiễm các hiệu ứng khống chế cứng, câm lặng và tăng 30% kháng sát thương, kháng sát thương tuyệt kỹ, kháng sát thương độc chiêu (Khi “khiên băng” vỡ, sẽ duy trì thêm 1 lượt nữa). Khi nhận sát thương chí tử sẽ tự đóng băng bản thân xóa hiệu ứng xấu và không thể chọn làm mục tiêu, hồi lại 30% HP, 1000 nộ và “khiên băng” ( khi có lại “khiên băng”, tăng thêm 20% kháng sát thương độc chiêu, kháng sát thương tuyệt kỹ trong 2 lượt, nếu “khiên băng” vỡ hiệu ứng sẽ duy trì thêm 1 lượt nữa). Bản thân miễn nhiễm với hiệu ứng đóng băng và đóng băng Max, mỗi lần bị giảm nộ sẽ hồi lại 150 điểm nộ . Nếu là 1vs1 sẽ tăng 50% sát thương và sát thương tuyệt kỹ kéo dài cả trận.

Tấn công hàng 2 người, hút 200 nộ từ mục tiêu đứng trước, 30% tỷ lệ đóng băng mục tiêu đứng trước, nếu đóng băng thành công,  tăng 20% tỷ lệ đỡ đòn và kháng chí mạng bản thân. Hồi lại 20% “Khiên băng” (nếu “Khiên băng” đã bị phá hủy, hổi 10% HP bản thân). Tăng 20% sát thương lên võ sĩ bị đóng băng.
Tấn công hàng 2 người, hút 250 nộ mục tiêu đứng hàng trước, 35% tỷ lệ đóng băng Max mục tiêu đứng hàng trước trong 1 lượt. Tăng cho bản thân 25% đỡ đòn và kháng chí mạng, nếu mục tiêu bị đóng băng ( hoặc đóng băng Max ) tăng thêm 30% sát thương. Hồi lại 30% “Khiên băng” (nếu “Khiên băng” đã bị phá hủy, hổi 15% HP tối đa bản thân).

Tấn công toàn bộ địch, 50% tỷ lệ “Đóng băng” 2 mục tiêu, các mục tiêu bị “Đóng băng” sẽ bị giảm 20% kháng chí mạng và khả năng hồi phục. Tăng ST bằng 8% HP tối đa lên mục tiêu đã bị “Đóng băng”. Những mục tiêu có trên 500 nộ sẽ bị giảm 20% CHST. Mục tiêu càng ít, ST càng nhiều (tối đa tăng thêm 120%). Tăng 20% ATK, DEF, kháng chí mạng bản thân. Kích hoạt “Kết giới băng”, tồn tại cả trận. Khi “Kết giới băng” được kích hoạt, mỗi khi bản thân tung tuyệt kỹ, gây hiệu ứng “Băng tâm” (giảm 30% tốc độ hồi nộ của toàn bộ địch, không thể bị hóa giải, 2 lượt).
Tấn công toàn bộ địch, 50% tỷ lệ “Đóng băng vĩnh cửu” 2 mục tiêu, các mục tiêu bị “Đóng băng vĩnh cửu” sẽ bị giảm 30% kháng chí mạng và khả năng hồi phục. Tăng ST bằng 12% HP tối đa lên mục tiêu đã bị “Đóng băng vĩnh cửu”. Những mục tiêu có trên 500 nộ sẽ bị giảm 25% CHST. Mục tiêu càng ít, ST càng nhiều (tối đa tăng thêm 150%). Tăng 30% ATK, DEF, kháng chí mạng bản thân. Kích hoạt “Kết giới băng”, tồn tại cả trận. Khi “Kết giới băng” được kích hoạt, mỗi khi bản thân tung tuyệt kỹ, gây hiệu ứng “Băng tâm” (giảm 30% tốc độ hồi nộ của toàn bộ địch, không thể bị hóa giải, 2 lượt). Tăng 20% tỷ lệ khống chế cho lần đầu tiên sử dụng tuyệt kỹ, trừ “Đóng băng” và “Đóng băng vĩnh cửu”, các hiệu ứng khác trong lần tuyệt kỹ này đều bỏ qua miễn khống.
Tấn công mục tiêu có chỉ số công cao nhất, gây 40% sát thương lan cho toàn bộ mục tiêu còn lại ( đòn tấn công này không gây hồi nộ ). Tăng cho bản thân 35% công,thủ,kháng chí mạng và tỉ lệ khống chế. Những mục tiêu trên 500 nộ phải nhận thêm 30% sát thương trong vòng 2 lượt. Có 70% đóng băng Max mục tiêu chính trong 1 lượt ( Giảm 100% tốc độ hồi nộ,300 nộ ) và 50% đóng băng Max 1 mục tiêu còn lại trong  1 lượt. Gây thêm sát thương bằng 12% HP tối đa bản thân lên những mục tiêu bị đóng băng và giảm 30% kháng chí mạng và tỉ lệ chữa trị của những mục tiêu đó. Đóng băng Max cần 2 lần hoá giải mới hoá giải hoàn toàn, khi bị hoá giải giảm 200 nộ của mục tiêu. Lần đầu tiên tung tuyệt kỹ chắc chắn đóng băng Max mục tiêu chính. Tạo ra sàn đấu băng giảm 30% tốc độ hồi nộ toàn bộ phe địch, nếu trong trận đấu có K’ XIV và Kula XIV trong team, khi sử dụng tuyệt kỹ sẽ kết hợp 2 sàn đấu với nhau ( sàn đấu Dung Nham và sàn đấu Lãnh Vực Hàn Băng). Mọi kỹ năng của bản thân trừ Băng Max đều bỏ qua miễn khống.

Published
Categories Thông tin võ sĩ
Views 6246

Comments (2)

 • ẩn danh
  25/05/2021 at 8:05 Chiều Reply
  bác ơi Ice Doll Kula XIV duyên ngầm là kula(14) ,foxy,angel nha
  • Pink Pig
   14/06/2021 at 12:16 Sáng Reply
   Đã chỉnh sửa

Leave a Reply