Duyên

Kula XIII, Kula, Kula XIV +25% ATK

Kula XIII, Whip, Angel, Foxy +25 % ATK

Kula XIII, Athena XI, Iori XIV, Mai XIV +25% HP

Duyên ngầm

Kỹ năng

Tăng % ( theo level ) tỉ lệ khống chế và tỉ lệ tung độc chiêu của bản thân, 35% tấn công và phòng thủ, 40% sát thương tuyệt kĩ và kháng sát thương tuyệt kĩ. Hấp thụ nộ của bản thân để tăng “Kem” : cứ 15 nộ đổi thành 1 “Kem”( tối đa 30 điểm , cứ 1 võ sĩ trên sân tăng thêm 5 điểm giới hạn , khi đã đạt đủ “Kem” sẽ tạm dừng hấp thụ nộ , mỗi tầng sẽ cung cấp 1% siêu kháng sát thương. Khi Kula XIII bị tấn công , tiêu thụ 50% số tầng “Kem” đang có ). Khi bản thân đang ở trên sân, cường hóa đòn đánh và độc chiêu của toàn thể phe ta . Khi phe ta đánh thường hoặc tung độc chiêu , có 40% đóng băng kẻ địch ( phải đánh mục tiêu trước ) . Bản thân nhận 1 khiên tương đương 40% HP tối đa khi xuất trận ( nếu đang có khiên thì số tầng “Kem” phải tiêu thụ giảm 80% ) và bản thân nhận được hỗ trợ từ Diana ( Bướm ) và Foxy ( Ong ):
Hỗ trợ của Diana (Bướm): Giúp Kula miễn cấm độc chiêu và nhận thêm 150 nộ khi bị tấn công. Khi bản thân nhận sát thương chí tử sẽ không chết mà tiến vào trạng thái “Băng Hoại” ( tự đóng băng bản thân, hồi 100% HP, không bị chọn làm mục tiêu và trở lại ở lượt tiếp theo ) . Hỗ trợ Diana sẽ CD 3 lượt sau khi kích chí tử . Hỗ trợ Foxy ( Ong ) : giảm 20% miễn khống chế và 10% tốc độ hồi nộ của toàn thể phe địch . Miễn tất cả hiệu ứng xấu . Nếu Kula bị đóng băng , sẽ lập tức giải trừ đồng thời miễn 1 lần sát thương . Nếu võ sĩ này là võ sĩ không làm bản thân tiêu thụ “Kem” và khi Kula tung tuyệt kĩ làm cho HP đối phương dưới 15% ( 25% đối với võ sĩ bị Băng tuyết ) . Foxy sẽ gây thêm sát thương bằng 25% HP tối đa cho 1 võ sĩ ngẫu nhiên ( Hỗ trợ Foxy sẽ CD 2 lượt sau khi kích hoạt ) . Nếu Diana hỗ trợ thất bại ( đang CD nhưng nhận sát thương chí tử ) , bản thân tiến vào “Băng Hoại” ( Hồi phục toàn bộ HP và nộ ,giải toàn bộ hiệu ứng kể cả hóa đá và bại huyết , 1 lần cho cả trận ) . Đối với 1v1 thì không có tác dụng.

Công đơn thể, tăng 40% kháng crit và tỉ lệ tung PERFECT, nhận thêm hiệu ứng theo combo của độc chiêu ( chỉ tính tới khi của bản thân ) và nếu combo bản thân tung ra là PERFECT hoặc ở vị trí cuối sẽ được thừa kế các buff từ combo nhỏ hơn:
Normal : Hút 20% HP tối đa của mục tiêu
Good : Có 60% tỉ lệ đóng băng mục tiêu . Nếu mục tiêu đã có khống chế khác đóng băng, thì sẽ đóng băng mục tiêu đó
Great : Cường hóa độc chiêu, gây sát thương cho hàng ngang mục tiêu và độc chiêu đợt này tăng thêm 30% sát thương gây ra .
Perfect : tạo 1 khiên với độ bền bằng 30% HP tối đa của bản thân ( vô hiệu khi đã có khiên từ trước . Sau khi tung độc chiêu, lập tức truy kích bằng tuyệt kĩ ( 1 lần mỗi lượt ).

Công hàng dọc ( hàng 3 người ), tăng 20% tỉ lệ sát thương , 30% tỉ lệ xuyên giáp và miễn khống chế. Nếu đối phương có từ 1/2/3 võ sĩ dòng lửa trở lên , giảm 5%/8%/25% sát thương tuyệt kĩ của võ sĩ dùng lửa ( 1 lượt , bỏ qua miễn khống , không thể giải trừ ). Chọn võ sĩ có công cao nhất xem như mục tiêu chính , 50% tỉ lệ mục tiêu này sẽ bị Băng tuyết và giảm 20% công của mục tiêu đó < hiệu ứng giảm công duy trì 2 lượt , bỏ qua miễn khống và không thể giải trừ >. Gây thêm sát thương bằng < tỉ lệ khống chế của bản thân * 50% công + 25% máu đã mất của mục tiêu > . Nếu tuyệt kĩ là truy sát , tăng hệ số sát thương từ 100%-200% của tuyệt kĩ ban đầu ( bằng với hệ số sát thương của combo hiện tại ) sẽ được gây lên cho toàn bộ võ sĩ phe địch trúng phải .
Công hàng dọc ( hàng 3 người ) và gây thêm sát thương tương tự lên mục tiêu đang bị đóng băng của địch ( không hồi nộ ). Khi tuyệt kĩ được tung ra lần đầu, ( nếu viện trợ của riêng bản thân < Ở nội tại > đang CD thì lập tức hồi lại toàn bộ ). Tăng 30% tỉ lệ sát thương và <30% + 7% * số võ sĩ bị đóng băng ( bao gồm Băng Tuyết và tỉ lệ tăng tối đa là 51% ) . Nhận 40% tỉ lệ xuyên giáp và miễn khống chế . Nhận thêm tỉ lệ phản đòn và khống chế bằng với 25% tỉ lệ sát thương của bản thân ( không thể giải trừ ). Nếu đối phương có từ 1/2/3/4 võ sĩ dòng lửa trở lên , giảm 5%/15%/45%/75% sát thương tuyệt kĩ của võ sĩ dùng lửa ( 1 lượt , bỏ qua miễn khống , không thể giải trừ ). Chọn võ sĩ có công cao nhất xem như mục tiêu chính , 50% tỉ lệ mục tiêu này sẽ bị Băng tuyết ( ở lượt đầu tiên tăng đến 90% và nếu bị giải còn băng thường thì giảm 20% công của mục tiêu đó < hiệu ứng giảm công duy trì 2 lượt , bỏ qua miễn khống và không thể giải trừ > ). Có 40% tỉ lệ đóng băng các mục tiêu không phải là mục tiêu chính trong 1 lượt . Gây thêm sát thương bằng < tỉ lệ khống chế của bản thân * 100% công + 30% máu đã mất của mục tiêu > . Nếu tuyệt kĩ là truy sát , tăng hệ số sát thương từ 100%-200% của tuyệt kĩ ban đầu ( bằng với hệ số sát thương của combo hiện tại ) sẽ được gây lên cho toàn bộ võ sĩ phe địch trúng phải. Sát thương hỗ trợ của Foxy ( Ong ) sẽ tăng thêm 0-100% , tùy thuộc vào hệ số sát thương của combo hiện tại . Nếu hỗ trợ của Foxy không bị CD, bản thân tự đóng băng và giải ở đầu lượt tiếp theo .

Author Pink Pig
Published
Categories Thông tin võ sĩ
Views 569

Comments

No Comments

Leave a Reply