Duyên
Kukri, Mian, Ejji +25% ATK
Kukri, Elizabeth, Meitenkun +25% ATK
Kukri, Mukai, Goenitz +25% Hp

Duyên Ngầm

Kỹ năng

Khi vào trận, tăng cho bản thân tỷ lệ khống chế và miễn khống (25% ở lv 1), 35% sát thương và kháng sát thương. Nếu tuyệt kỹ của bản thân đánh trúng vào địch đang bị “Cát lún”, sẽ gây thêm sát thương bằng 20% HP tối đa. Khi vào trận, lĩnh hội hiệu quả “Cát thủ hộ” (tăng 40% thủ, nếu bị đánh trúng bằng tuyệt kỹ, sẽ giảm 10%, giảm cho đến khi còn 0% thì mất hiệu quả này). Khi nhận sát thương chí tử sẽ không chết, ngay lập tức ẩn thân vào cát (kích hoạt tối đa 1 lần, tạm rời khỏi sàn đấu trong 1 lượt, khi quay trở lại sẽ giải trạng thái khống chế kể cả hóa đá, vô hiệu với mọi đòn tấn công trong 1 lượt), sau khi kết thúc lượt vô hiệu với mọi đòn tấn công này, lần tung tuyệt kỹ đầu tiên sẽ tăng 100% sát thương. Sau khi Kukri chết sẽ tăng 50% sát thương của “Cát lún”.
update.

Tấn công một hàng ngang. Giảm 30% sát thương đến từ võ sĩ Vệ. Hút 15% tỷ lệ tung độc chiêu của các mục tiêu, hồi 20% HP và 200 nộ. Nếu địch đang bị “Cát lún”, sẽ tăng thêm 1 lượt duy trì “Cát lún”, gây thêm sát thương bằng sát thương kéo dài mà mục tiêu đang dính (bỏ qua miễn khống).
update.

update.
Tấn công toàn bộ mục tiêu. Tăng cho bản thân 30% công, thủ và kháng chí mạng. Giảm 15% tỷ lệ đỡ đòn của các mục tiêu. Nếu đang không có ai bị “Cát lún”, sẽ gây “Cát lún” lên một mục tiêu ngẫu nhiên (2 lượt, gây sát thương vào đầu lượt của phe ta, mỗi lần mục tiêu hoạt động sẽ gây thêm 50% sát thương). Nếu đang có mục tiêu bị “Cát lún”, sẽ reset số lượt “Cát lún”, đồng thời gây “Cát lún” lên một mục tiêu ngẫu nhiên khác. Có 50% tỷ lệ gây hóa đá mục tiêu đang bị “Cát lún” (nếu là 1vs1 sẽ không kích hoạt). Gây hiệu ứng hóa tượng cát lên mục tiêu đang bị “Cát lún” và những địch đứng quanh (bỏ qua miễn khống, giảm 10% thủ và 20% kháng sát thương trong 1 lượt). Lần tấn công này không gây hồi nộ địch.
update.

Author Pink Pig
Published
Categories Thông tin võ sĩ
Views 2469

Comments

No Comments

Leave a Reply