Duyên

Krizalid, Igniz, Zero +25% ATK

Krizalid, K’, Clark, Heavy D +25% ATK

Krizalid, Whip, Chang +25% ATK

Duyên ngầm

Zero, Clark, Whip

Kỹ năng

Tăng ATK bản thân. Mỗi võ sĩ  hồn rắn trong đội hình tăng 10% tỷ lệ độc chiêu bản thân, tối đa 40%. Nội tại hạt nhân: Khi bắt đầu trận đấu, nếu trong đội có 4 võ sĩ hồn rắn trở lên, tăng 40% kháng chí mạng toàn đội (2 lượt, không cộng dồn các nội tại hạt nhân khác).
Tăng ATK bản thân. Mỗi võ sĩ  hồn rắn trong đội hình tăng 10% tỷ lệ độc chiêu bản thân, tối đa 40%, các võ sĩ đồng minh khác nhận 1 nửa hiệu quả. Nội tại hạt nhân: Khi bắt đầu trận đấu, nếu trong đội có 4 võ sĩ hồn rắn trở lên, tăng 40% kháng chí mạng toàn đội, tăng hút máu độc chiêu toàn đội (2 lượt, không cộng dồn các nội tại hạt nhân khác).

Tấn công đơn mục tiêu, tăng 15% ATK cho 3 đồng minh ngẫu nhiên. Kể từ lần thứ 3 tung độc chiêu, tăng 60% ST.
Tấn công đơn mục tiêu, tăng 20% ATK cho 3 đồng minh ngẫu nhiên, giải các hiệu ứng khống chế (choáng, đóng băng, tê liệt). Kể từ lần thứ 3 tung độc chiêu, tăng 60% ST.

Tấn công hàng sau phe địch, 25% tỉ lệ câm lặng, gây thiêu đốt. Hy sinh 8% KST tuyệt kỹ bản thân để tăng 8% ST tuyệt kỹ của 3 võ sĩ hồn rắn đồng minh (2 lượt, mỗi đồng minh hồn rắn tăng thêm 1% ST tuyệt kỹ, tối đa 12%).
Tấn công hàng sau phe địch, 35% tỉ lệ câm lặng, gây thiêu đốt. Hy sinh 8% KST tuyệt kỹ bản thân để tăng 8% ST tuyệt kỹ của 3 võ sĩ hồn rắn đồng minh (2 lượt, mỗi đồng minh hồn rắn tăng thêm 3% ST tuyệt kỹ, tối đa 20%).
Tấn công hàng sau phe địch, 40% tỉ lệ câm lặng, gây thiêu đốt (số mục tiêu càng ít, ST càng cao, tối đa 200%). Hy sinh 8% KST tuyệt kỹ bản thân để tăng 8% ST tuyệt kỹ của 3 võ sĩ hồn rắn đồng minh (2 lượt, mỗi đồng minh hồn rắn tăng thêm 3% ST tuyệt kỹ, tối đa 20%). Lượt tiếp theo, độc chiêu sẽ tấn công hàng 2 người.

Cốt truyện nhân vật: Xem ở đây.

Published
Categories Thông tin võ sĩ
Views 1461

Comments

No Comments

Leave a Reply