Duyên

Krauser, Geese, Mr. Big +20% ATK

Krauser, Joe, Daimon +20% ATK

Krauser, Terry, Rugal +20% ATK

Duyên ngầm

Geese, Krauser, Terry

Kỹ năng

Tăng ATK cho các võ sĩ xã hội đen. Khi tiêu diệt một mục tiêu có dấu ấn “Thách đấu”, nhận một phần nộ khí của mục tiêu.
Tăng ATK cho các võ sĩ xã hội đen. Khi tiêu diệt một mục tiêu có dấu ấn “Thách đấu”, nhận một phần nộ khí của mục tiêu. Bản thân nhận hiệu ứng “Bất khuất” (HP càng thấp, ST càng cao, tối đa 30%). Nếu Geese và Mr. Big có trong đội hình, cũng được nhận hiệu ứng “Bất khuất” (tăng ST tối đa 20%). Mỗi lần hạ gục 1 mục tiêu, tăng 15% ATK (2 lượt).

Tấn công đơn mục tiêu, giảm 200 nộ. Tăng 30% ST lên mục tiêu có dấu ấn “Thách đấu”.
Tấn công đơn mục tiêu, giảm 200 nộ. Tăng 30% ST lên mục tiêu có dấu ấn “Thách đấu”. Tăng 30% ST lên mục tiêu thấp hơn 50% HP.

Tấn công hàng trước phe địch, giải hiệu ứng bất lợi bản thân. Đánh dấu “Thách đấu” lên tất cả mục tiêu trúng chiêu (3 lượt). Những kẻ mang dấu ấn “Thách đấu” khi tấn công vào đồng minh không phải Krauser sẽ bị mất 5% HP hiện tại và không tăng nộ. Dấu ấn “Thách đấu” sẽ mất khi mục tiêu tấn công Krauser hoặc Krauser bị hạ gục.
Tấn công hàng trước phe địch, giải hiệu ứng bất lợi bản thân. Đánh dấu “Thách đấu” lên tất cả mục tiêu trúng chiêu (cả trận). Những kẻ mang dấu ấn “Thách đấu” khi tấn công vào đồng minh không phải Krauser sẽ bị mất 5% HP hiện tại và không tăng nộ. Dấu ấn “Thách đấu” sẽ mất khi mục tiêu tấn công Krauser hoặc Krauser bị hạ gục.
Tấn công hàng trước phe địch, giải hiệu ứng bất lợi bản thân. Đánh dấu “Thách đấu” lên tất cả mục tiêu trúng chiêu (cả trận). Những kẻ mang dấu ấn “Thách đấu” khi tấn công vào đồng minh không phải Krauser sẽ bị mất 10% HP hiện tại và không tăng nộ, giảm 10% tốc độ hồi nộ của mục tiêu, hồi 100 nộ cho Krauser. Dấu ấn “Thách đấu” sẽ mất khi mục tiêu tấn công Krauser hoặc Krauser bị hạ gục.

Published
Categories Thông tin võ sĩ
Views 796

Comments

No Comments

Leave a Reply