Duyên

Igniz , Krizalid, Zero +25% ATK

Igniz, benimaru, Robert, Rugal +25% HP

Igniz, K’, Kula, Whip +25% ATK

Duyên ngầm

Zero, Whip, Angel

Kỹ năng

Tăng tỷ lệ đỡ đòn bản thân (2 lượt). Mỗi lượt giải toàn bộ hiệu ứng xấu cho 1 đồng minh đang bị khống chế (trừ hóa đá, mê hoặc). Nếu phe ta có từ 3 hồn lực giống nhau trở lên, Igniz sẽ nhận hiệu quả của hồn lực đó và tăng tỷ lệ đỡ đòn cho toàn đội (2 lượt).
Tăng tỷ lệ đỡ đòn bản thân (2 lượt). Mỗi lượt giải toàn bộ hiệu ứng xấu cho 1 đồng minh đang bị khống chế (trừ hóa đá, mê hoặc). Nếu phe ta có từ 3 hồn lực giống nhau trở lên, Igniz sẽ nhận hiệu quả của hồn lực đó và tăng tỷ lệ đỡ đòn cho toàn đội (2 lượt). Nếu đứng ở hàng trước, tăng 12% tỷ lệ đỡ đòn và lực đỡ đòn bản thân. Nếu đứng ở hàng sau, tăng 12% tỷ lệ chí mạng và lực chí mạng bản thân.

Tấn công đơn mục tiêu. Nếu nộ bản thân cao hơn 50%, tăng 70% ST. Nếu nộ bản thân thấp hơn 50%, hút 150 nộ mục tiêu.
Tấn công đơn mục tiêu. Nếu nộ bản thân cao hơn 30%, tăng 70% ST. Nếu nộ bản thân thấp hơn 60%, hút 150 nộ mục tiêu.

Tấn công hàng 2 người, thu nhỏ mục tiêu, giảm 7% ATK và CHST (3 lượt, vô hiệu với Igniz và Geese khi đang “Khổng lồ hóa”), tăng 25% tỉ lệ kháng khống chế cho toàn đội. Mục tiêu bị thu nhỏ sẽ nhận thêm 25% ST. Kể từ lượt 4, hiệu ứng sẽ ảnh hưởng lên toàn bộ địch.
Tấn công hàng 2 người, thu nhỏ mục tiêu, giảm 10% ATK và CHST (3 lượt, vô hiệu với Igniz và Geese khi đang “Khổng lồ hóa”), tăng 35% tỉ lệ kháng khống chế cho toàn đội. Mục tiêu bị thu nhỏ sẽ nhận thêm 30% ST. Kể từ lượt 4, hiệu ứng sẽ ảnh hưởng lên toàn bộ địch.
Tấn công hàng 2 người, thu nhỏ mục tiêu, giảm 10% ATK và CHST (3 lượt, vô hiệu với Igniz và Geese khi đang “Khổng lồ hóa”), tăng 35% tỉ lệ kháng khống chế cho toàn đội. Mục tiêu bị thu nhỏ sẽ nhận thêm 30% ST. Kể từ lượt 4, hiệu ứng sẽ ảnh hưởng lên toàn bộ địch. Kể từ lượt 4 hoặc khi có một nửa số võ sĩ phe địch bị thu nhỏ, biến chiêu, tấn công toàn bộ địch, số mục tiêu càng ít ST càng cao. Thu nhỏ toàn bộ địch, tăng thêm 35% ST lên mục tiêu, tăng 30% kháng khống chế cho toàn đội. Bản thân nhận thêm 30% hiệu quả hồn lực của tất cả các mục tiêu dính đòn.

Published
Categories Thông tin võ sĩ
Views 2336

Comments

No Comments

Leave a Reply