Duyên

Goenitz, Orochi, Rugal +25% ATK

Goenitz, Geese, Athena, Kula, K’ +25% ATK

Goenitz, Chris Hỏa, Yashiro Thổ, Shermie Lôi +25% ATK

Duyên ngầm

Yashiro Thổ, Shermie Lôi, Orochi

Kỹ năng

Có tỷ lệ hồi sinh võ sĩ phe ta (không tự hồi sinh bản thân).
Có tỷ lệ hồi sinh võ sĩ phe ta (không tự hồi sinh bản thân). Khi có võ sĩ phe ta bị hạ gục, hồi 5% HP và 50 nộ bản thân. Võ sĩ sau khi được hồi sinh nhận thêm nộ.

Tấn công đơn mục tiêu, 20% tỷ lệ choáng, 60% tỷ lệ hồi 100 nộ bản thân. Tăng 60% ST lên võ sĩ Kỹ.
Tấn công đơn mục tiêu, 25% tỷ lệ choáng, 80% tỷ lệ hồi 100 nộ bản thân. Tăng 60% ST lên võ sĩ Kỹ.

Tấn công hàng trước, giảm 200 nộ các mục tiêu, hút 70% số nộ đó. Tăng 80% ST lên võ sĩ Kỹ.
Tấn công hàng trước, giảm 200 nộ các mục tiêu, hút 70% số nộ đó. Tăng 80% ST lên võ sĩ Kỹ. Giải toàn bộ hiệu ứng bất lợi cho toàn đội (trừ hóa đá).
Tấn công hàng trước, giảm 200 nộ các mục tiêu, hút 70% số nộ đó. Tăng 80% ST lên võ sĩ Kỹ. Giải toàn bộ hiệu ứng bất lợi cho toàn đội (trừ hóa đá). Nếu hàng dọc chỉ còn 1 mục tiêu, biến chiêu tấn công mục tiêu đó, xóa các hiệu ứng có lợi của hắn. Gây thêm 100% ST nếu mục tiêu là võ sĩ Kỹ.

Published
Categories Thông tin võ sĩ
Views 1913

Comments

No Comments

Leave a Reply